Chủ nhật, 22/07/2018 08:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

111/124 xã công bố quy hoạch

16/09/2013, 11:02 (GMT+7)

Đến nay, công tác quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã của 124 xã NTM đã hoàn thành, tổng kinh phí thực hiện 22,42 tỷ đồng...

Ông Hồ Văn Thiệt, Chi cục trưởng Chi cục PTNT Bến Tre, cho biết: Đến nay, công tác quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã của 124 xã NTM đã hoàn thành, tổng kinh phí thực hiện 22,42 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Nhìn chung, chất lượng đồ án quy hoạch đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn mỗi xã. Đồng thời, bám theo tiêu chí xây dựng NTM của tỉnh, làm cơ sở quan trọng để các xã đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập ở nông thôn.

Hiện tại, đã có 111/124 công bố quy hoạch ra dân, số xã còn lại đang tiếp tục thực hiện. Việc triển khai thực hiện và cắm mốc chỉ giới xây dựng theo quy hoạch, bước đầu đã thực hiện khá tốt và từng lúc rà soát bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Được biết, từ khi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay Bến Tre đã huy động các nguồn lực trên địa bàn 124 xã là hơn 4.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương 237 tỷ đồng, vốn tỉnh hơn 1.000 tỷ đồng, vốn huyện hơn 252 tỷ đồng, vốn xã gần 267 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp trên 1.000 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 67 tỷ đồng, vốn nhân dân hơn 1.000 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 126 tỷ đồng và vốn khác hơn 449 tỷ đồng.

Kết quả đã có 1 xã đạt 16 tiêu chí; 14 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 106 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Đối với 5 xã điểm NTM của tỉnh thì xã Châu Bình đạt cao nhất 16/19 tiêu chí; Sơn Định đạt 12/19 tiêu chí; Quới Sơn đạt 11/19 tiêu chí, Hữu Định đạt 11/19 tiêu chí và Phú Nhuận đạt 10/19 tiêu chí.

T. PHONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận