Thứ sáu, 20/07/2018 04:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

320.075 tỉ đồng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn

11/01/2013, 10:05 (GMT+7)

Trong năm 2012, dư nợ cho vay của Agribank đã được điều chỉnh mạnh về cơ cấu để tập trung cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn đạt 320.075 tỉ đồng...

Trong năm 2012, dư nợ cho vay của Agribank đã được điều chỉnh mạnh về cơ cấu để tập trung cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn đạt 320.075 tỉ đồng, tăng 37.082 tỉ đồng so với cuối năm 2011 với tốc độ tăng 13,1%, chiếm tỉ trọng gần 70% tổng dư nợ cho vay.

Dư nợ cho vay theo các chương trình đều tăng trưởng tốt như: Cho vay thu mua, chế biến, XK thủy sản 23.931 tỉ đồng, tăng 3.419 tỉ đồng (+16,8%) so với cuối năm 2011; cho vay ngành lương thực 15.887 tỉ đồng, tăng 1.890 tỉ đồng (+13,5%); cho vay thu mua, chế biến, XK cà phê 9.917 tỉ đồng, tăng 1.359 tỉ đồng (+15,9%); cho vay chăn nuôi 59.412 tỉ đồng, tăng 12.161 tỉ đồng (+25,7%)…

NGỌC QUYẾT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận