Thứ sáu, 25/05/2018 08:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bàn giao Cty Thuốc lá An Giang và Đồng Tháp về Cty Thuốc lá Sài Gòn

28/04/2014, 16:21 (GMT+7)

Mục đích của việc tái cơ cấu này là đảm bảo cho các đơn vị hoạt động tốt hơn, có hiệu quả hơn, tập trung nguồn lực, đầu tư sản phẩm có trọng điểm, tránh cạnh tranh nội bộ; nâng cao thu nhập và đời sống của CBCNV.

Thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Cty Thuốc lá VN giai đoạn 2012-2015, trong thời gian qua Tổng Cty Thuốc lá VN đã tích cực triển khai triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu theo đúng lộ trình đề ra, đảm bảo tính thận trọng, hiệu quả, theo nguyên tắc: triển khai ngay các nội dung tái cơ cấu đã có sự đồng thuận cao và đầy đủ các điều kiện thuận lợi, đồng thời xây dựng các mô hình thí điểm tái cơ cấu các Cty theo từng nhóm lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Theo đó, Tổng Cty Thuốc lá VN đã xây dựng “Đề án thí điểm tái cơ cấu Cty Thuốc lá Sài Gòn, Cty Thuốc lá Đồng Tháp, Cty Thuốc lá An Giang hoạt động theo mô hình Cty mẹ - Cty con, trong đó Cty Thuốc lá Sài Gòn là Cty mẹ”.

T. NGÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận