Thứ bảy, 21/07/2018 07:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi:

Báo chí nên công bằng giữa khen và chê!

21/06/2017, 06:25 (GMT+7)

"Mạng xã hội mang tính kịp thời, rất nhạy cảm và tính lan truyền của mạng xã hội rất lớn nhưng cũng phải cảnh giác với mạng xã hội chỉ đưa lên hiện tượng mà không phân tích bản chất và nguyên nhân..." - ông Lợi chia sẻ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi

“Những bài viết, thể hiện của báo chí trên các phương tiện truyền thông trong thời gian qua đều phản ánh đúng thực trạng xã hội và đi đúng cái bức xúc nhất, kịp thời nhất. Tuy nhiên cũng có một số phóng viên đưa thông tin đó nhưng chưa được kiểm chứng, kiểm định một cách đầy đủ, trong đó có những điểm chưa chính xác dẫn đến có tác động xã hội. Nếu chúng ta khắc phục tình trạng đó tức là không dẫn đến sự hoang mang trong dư luận xã hội.

Hoặc là báo chí đôi khi đi quá cụ thể vào các việc sai phạm qua những hình ảnh không tốt, chưa đẹp mà không quan tâm nhiều đến việc tuyên truyền những tin tốt, việc tốt những cái đáng khen… Báo chí nên công bằng giữa khen và chê. Theo đó, những mặt được, phát triển phải là trọng tâm hơn còn những trường hợp đưa ra tồn tại, khuyết điểm thì nên phân tích đúng nguyên nhân. Khi phân tích đúng nguyên nhân rồi thì cũng nên dùng dư luận xem xét, đánh giá để đưa ra các đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tồn tại thì làm tờ báo sẽ phong phú hơn.

Người đọc người ta sẽ thấy cái được, cái chưa được, phân tích các nguyên nhân, chỉ ra các nguyên nhân và có những động viên, tìm ra giải pháp khắc phục những nguyên nhân đó.

Mạng xã hội mang tính kịp thời, rất nhạy cảm và tính lan truyền của mạng xã hội rất lớn nhưng cũng phải cảnh giác với mạng xã hội chỉ đưa lên hiện tượng mà không phân tích bản chất và nguyên nhân. Hệ thống báo chí của chúng ta khác ở chỗ đó, phân tích được nguyên nhân chỉ ra được giải pháp và công bằng với các sự kiện của xã hội”.

HUYỀN ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận