Thứ hai, 21/05/2018 08:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bảo vệ rừng ven biển

29/04/2014, 10:39 (GMT+7)

Trong thời gian tới, Bộ NN-PTNT sẽ hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện quản lý, BV-PTR ven biển, xây dựng và thực hiện các dự án trồng rừng ven biển...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (BV-  PTR) giai đoạn 2011-2020 vừa chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo về Đề án bảo vệ rừng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2014 - 2020.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ NN-PTNT báo cáo, ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận: Về đề án “BV- PTR ven biển ứng phó với BĐKH giai đoạn 2014-2020", cơ bản thống nhất với đề cương chi tiết Bộ NN-PTNT soạn thảo.

Tuy nhiên, cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện mục tiêu quốc phòng và Quân đội tham gia đề án; phối hợp với các địa phương rà soát lại số liệu cơ bản về diện tích rừng ven biển và đất trống quy hoạch cho trồng rừng; đề xuất các mô hình phát triển kinh tế gắn với BV- PTR ven biển bền vững; lựa chọn đề xuất các giống cây trồng phù hợp; tăng cường công tác tuyên truyền về BV- PTR ven biển.

Trong thời gian tới, Bộ NN-PTNT hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện quản lý, BV-PTR ven biển, xây dựng và thực hiện các dự án trồng rừng ven biển theo quy định; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo hoàn thiện đề án, lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương, trình Chính phủ phê duyệt trong quý 3/2014.

Bộ KH-ĐT ưu tiên bố trí đủ vốn cho trồng rừng ven biển trong kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng hằng năm giai đoạn 2011-2020. Nghiên cứu đề xuất Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn hỗ trợ, bổ sung năm 2014.., xem xét cân đối vốn bố trí tăng nguồn vốn trong kế hoạch hằng năm từ 2015 - 2020, đảm bảo thực hiện các mục tiêu đề ra.

Bộ TN-MT phối hợp với Bộ NN-PTNT và các địa phương ra soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng, phê duyệt mới các dự án đầu tư BV- PTR ven biển tại địa phương. Ưu tiên trồng các đất rừng phòng hộ, xung yếu trước đê biển, kết hợp với việc trồng mới, phục hồi rừng và bảo vệ rừng hiện có.

Hằng năm có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ BV- PTR ven biển về Bộ NN-PTNT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận