Chủ nhật, 22/07/2018 12:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bắp lai trên đất lúa

25/07/2014, 08:08 (GMT+7)

Vụ XH 2014, Viện Nghiên cứu lúa ĐBSCL triển khai 3 điểm SX 40 ha bắp lai trên đất lúa kém hiệu quả tại huyện Phong Điền (Cần Thơ). 

Mô hình này thuộc nhánh dự án “Xây dựng mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong SXNN” tại 8 tỉnh ĐBSCL từ năm 2014-2016 do Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam chủ trì.

Đến đầu tháng 7 mô hình đã thu hoạch. Kết quả cho thấy trung bình 1 ha trồng bắp lai đạt năng suất hơn 7 tấn hạt/ha (độ ẩm 14%), doanh thu hơn 37 triệu đồng/ha, nhưng tổng đầu tư tới gần 21 triệu đồng; trong khi đó 1 ha lúa doanh thu 23 triệu đồng, đầu tư 17,7 triệu đồng, nông dân lời cao hơn trồng lúa XH 10,5 triệu đồng/ha, vượt 2,87 lần (cao hơn 187% so với trồng lúa cùng vụ).

Theo Cục Trồng trọt, vùng ĐBSCL có điều kiện thuận lợi phát triển cây bắp lai nhưng cần sắp xếp cơ cấu mùa vụ, bố trí cơ cấu cây trồng cho phù hợp cũng như đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ các tiến bộ về giống và kỹ thuật canh tác, cơ giới hóa thì việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu vụ XH là giải pháp thích hợp và hiệu quả cao.

Hiệu quả thu hoạch mô hình trồng bắp lai trên đất lúa kém hiệu quả tại Cần Thơ, vụ XH 2014 chứng tỏ các tỉnh vùng ĐBSCL có thể dựa vào cây bắp để tái cơ cấu SXNN, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nhân rộng mô hình trong mối liên kết 4 nhà và áp dụng cơ giới hóa, đảm bảo đầu ra tiêu thụ sản phẩm, gia tăng hơn nữa giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nông dân thì mô hình mới thật sự phát triển bền vững.

Chi phí SX bắp lai và lợi nhuận so với SX lúa tại huyện Phong Điền (Cần Thơ), vụ XH 2014: 

STT

Các chỉ số

Bắp lai                             vụ XH 2014

Lúa                                 vụ XH 2014

Khác nhau giữa                bắp lai và lúa

1

Năng suất (t ha-1)

7,12

5,07

2,05

2

Tổng thu (VND ha-1)

37.024.000

23.322.000

13.702.000

3

Chi phí hạt giống (VND ha-1)

1.333.800

1.400.000

- 66,200

4

Chi phí phân bón (VND ha-1)

7.767.800

5.700.000

2.067.800

5

Chi phí thuốc trừ sâu bệnh (VND ha-1)

1.800.000

3.100.000

-1,300,000

6

Chi phí lao động làm đất, gieo trồng,

 chăm bón, thu hoạch, phơi tẽ hạt

  (VND ha-1)

10.000.000

7.500.000

2.500.000

7

Tổng chi phí  (VND ha-1)

20.901.600

17.700.000

3.201.600

8

Lợi nhuận* (VND ha-1)

16.122.400

5.622.000

10.500.400

Ghi chú: Giá bắp hạt: 5200 đ/kg;  Giá lúa: 4600 đ/kg tại thời điểm tháng 6 - 7/2014.

TS LÊ QUÝ KHA - TS TRỊNH QUANG KHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận