Thứ năm, 19/07/2018 01:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bón Đầu Trâu DAP - AVAIL cho lúa

11/07/2014, 08:10 (GMT+7)

Chế phẩm Avail được Cty CP Phân bón Bình Điền độc quyền sử dụng từ năm 2012, được coi là một giải pháp tối ưu cho việc làm tăng hiệu suất sử dụng P trong điều kiện đất chua.

Trong 3 chất dinh dưỡng đa lượng N, P và K thì chất N dễ thất thoát bằng nhiều con đường, do tính dễ tan nên khi gặp nhiệt độ cao, chất N dễ theo hơi nước bay vào không khí. Phần mất đạm theo con đường này được tính chiếm khoảng 30% trong tổng số lượng N bị thất thoát.

Cũng do dễ tan nên sau khi bón phân gặp mưa to, bão lớn, nước tràn qua bờ thì cũng mang đi một lượng đạm khá lớn. Ngoài ra, N mất theo con đường trực di, do cỏ dại tranh chấp và mất do các con đường khác cũng rất đáng kể. Phân N tồn lưu lại cho vụ sau, vì vậy thường ít hơn.

Tuy vậy tỷ lệ chất N do cây sử dụng cũng còn cao hơn chất lân (P), thường hiệu suất sử dụng N chiếm khoảng 35 - 40%. Bón ít thì hiệu suất sử dụng cao, nhưng khi gia tăng lượng bón lên cao thì hiệu suất sử dụng N giảm xuống.

phn-dp142341854

Một thí nghiệm trong chậu đã chứng minh rằng: Khi bón 50 ppm N (50 mg/kg đất) thì cây hút được 24 mg, khi bón lượng 100 mg/kg đất thì cây hút được 21 mg/kg đất, giảm 21%. Nhưng khi bón đến 150 ppm N, cây chỉ hút được 10 ppm/ kg đất, giảm 59%.

Còn chất P bình thường hiệu suất sử dụng thấp hơn chất đạm. Trên các loại đất ít chua cho đến trung tính, hiệu suất sử dụng P chiếm khoảng 15 - 30%. Trên đất phèn, khi dùng lân phóng xạ để nghiên cứu, cho thấy hiệu suất sử dụng lân chỉ chiếm khoảng 5 - 15%.

Lý do chính là trong đất, nhất là đất có độ chua cao, pH khoảng dưới 5 thì có hiện diện nhiều ion sắt (Fe+2, Fe+3) và nhôm (Al+3). Các chất này là thủ phạm giữ chặt chất P lại thành dạng khó tan, rễ cây rất khó sử dụng.

Chỉ khi nào bộ rễ phát triển mạnh, rễ tiết ra một loại axit để hòa tan chất lân ra môi trường thì cây mới sử dụng được. Nhưng số lượng lân dễ tiêu sản sinh bằng con đường này diễn ra chậm, trong lúc đó cây cần có lượng lân nhiều để sinh trưởng và phát triển nhanh.

Vì vậy trên đất càng chua, bắt buộc ta phải bón lượng phân lân càng nhiều, dẫn đến tốn kém nhiều mặt, lại làm phú dưỡng P trong môi trường đất và nước.

Chế phẩm Avail được Cty CP Phân bón Bình Điền độc quyền sử dụng từ năm 2012, được coi là một giải pháp tối ưu cho việc làm tăng hiệu suất sử dụng P trong điều kiện đất chua như điều kiện của nước ta.

Cơ chế chủ yếu là nếu phân lân được bọc bằng chế phẩm Avail, dù lượng rất nhỏ (khoảng 0,2%) thì cũng đủ sức để bảo vệ chất P không cho Fe, Al kết hợp thành dạng khó tiêu khi ta bón phân vào đất.

Như vậy sử dụng phân Đầu Trâu có chứa Avail đạt mục tiêu là giảm số lượng bón, tăng năng suất và tăng cả hiệu quả kinh tế, đạt được yêu cầu giảm chi phí đầu tư để tăng lợi nhuận, mà còn làm giảm ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững.

Vậy là từ dạng phân DAP+ trước đây hay dạng phân DAP- Avail hiện nay, khi bón, bà con nông dân đều xác nhận là đã giúp không những làm giảm số lượng P bón vào mà tiết kiệm cả chất đạm, giảm giá thành SX, mà lại tăng năng suất và tăng cả hiệu quả kinh tế.

Khi có phân Đầu Trâu DAP-Avail ra đời, nông dân khắp các vùng đều đã háo hức sử dụng và đã mang lại kết quả rất phấn khởi. Bài báo này xin được giới thiệu với bạn đọc kết quả sử dụng phân Đầu Trâu DAP-Avail trên 3 vùng sinh thái ở Kiên Giang để bạn đọc tham khảo.

1 - Sử dụng DAP-Avail trên đất lúa huyện Giồng Riềng, Kiên Giang: Ruộng trình diễn bón phân 46A+, DAP-Avail và Đầu Trâu kali 60. Lượng phân nguyên chất là 87 kg N + 38 kg P205 + 60 kg K20/ha.

Ruộng đối chứng bà con bón ure trắng và DAP thường, có tổng số chất dinh dưỡng là: 101 kg N + 46 kg P205 (2 bao DAP) và 60 kg K20/ha. Kết quả ruộng trình diễn đạt năng suất cao hơn ruộng đối chứng là 950 kg thóc/ha (14%), lời ròng cao hơn đối chứng là 6.984.000 đ/ha

2 - Tại huyện Hòn Đất, Kiên Giang: Nền phân Đầu Trâu ở ruộng trình diễn cũng sử dụng các dạng phân như ở huyện Giồng Riềng, liều phân là 77 kg N + 51 kg P205 + 42 kg K20/ha. Ruộng đối chứng được bón 133 kg N + 69 kg P205 + 66 kg K20/ha, cũng sử dụng DAP thường.

Kết quả ruộng trình diễn phân DAP-Avail dù bón ít phân N hơn ruộng đối chứng là 56 kg N (giảm 73% lượng N và 26% lân). Nhưng năng suất lúa ruộng có bón phân DAP-Avail vẫn có xu hướng cao hơn ruộng đối chứng và lời ròng thu được cũng cao hơn 3.260.000 đ/ha.

3 - Tại huyện Gò Quao, Kiên Giang: Ruộng trình diễn bón 65 kg N + 37 kg P205 + 42 kg K20/ha. Ruộng đối chứng của nông dân bón: 93 kg N + 51 kg P + 30 kg K20/ha. Kết quả ruộng trình diễn có năng suất lúa cao hơn ruộng đối chứng là 680 kg/ha (11,3%) và lời ròng cao hơn ruộng đối chứng là 5.538.000 đ/ha.

Tính bình quân cả 3 vùng sinh thái, đất bị phèn nhẹ, nền phân Đầu Trâu sử dụng DAP-Avail, tiết kiệm 29% lân và cũng tiết kiệm 27% chất N, nhưng ở ruộng sử dụng DAP-Avail vẫn cho năng suất lúa cao hơn bình quân là 553 kg/ha và lời ròng tăng hơn ruộng đối chứng bình quân 5.260.666 đ/ha.

GS MAI VĂN QUYỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận