Đường dây nóng : 091.352.8198

Bốn năm ngân sách đầu tư gần 10 tỷ đồng

Tổng vốn ngân sách phân bổ cho Chương trình MTQG xây dựng NTM từ năm 2011-2014 tại Cam Lộ chỉ có gần 10 tỷ đồng. 

Tin bài khác

Trong khi đó vốn huyện huy động qua các kênh phục vụ xây dựng NTM đạt gần 800 tỷ đồng.

Riêng năm 2014, ngoài các nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh phân về thì các DN, các tổ chức khác cũng đã đầu tư trên địa bàn với số vốn hơn 250 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho cơ sở hạ tầng 60 tỷ đồng, xây dựng các nhà máy 190 tỷ đồng giải quyết việc làm cho nhiều lao động, và người dân góp hàng chục tỷ đồng thông qua tiền mặt, ngày công lao động và hiến trên 25.000 m2 đất...

 

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
PV
Bình luận Gửi phản hồi