Thứ sáu, 20/07/2018 04:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cánh đồng mẫu lớn tăng lợi nhuận 40%

30/09/2013, 10:00 (GMT+7)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh năm 2013 và triển khai kế hoạch thực hiện vụ ĐX 2013-2014.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cánh đồng mẫu lớn (CĐML) trên địa bàn tỉnh năm 2013 và triển khai kế hoạch thực hiện vụ ĐX 2013-2014.

Năm 2013, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang triển khai 5 CĐML, trong đó có 2 mô hình CĐML do tỉnh chỉ đạo, các mô hình còn lại do các huyện thực hiện.

2 CĐML do tỉnh chỉ đạo được thực hiện tại xã Vị Thanh (107 ha) và Trường Long Tây (225 ha). Kinh phí thực hiện 2 mô hình này là 17,5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ nông dân xây dựng hệ thống đê bao kép kín, hệ thống thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa cống máng bơm tưới, mua 112 máy sạ hàng, 24 máy phun thuốc, 2 máy GĐLH để thu hoạch lúa, cấp phát sổ ghi chép nhất ký SX…

Ngoài ra, còn mua hỗ trợ nông dân 2.500 cây dừa dứa giống để cải tạo vườn tạp sau nhà. Theo đánh giá, kết quả SX vụ ĐX trong mô hình CĐML năng suất tăng 5,4%, giá thành giảm 19% và lợi nhuận tăng 40%; còn vụ HT năng suất tăng 4%, giá thành giảm 18% và lợi nhuận tăng gần 36% so với diện tích SX bên ngoài. Tuy nhiên, mối liên kết 4 nhà, đặc biệt là mối liên kết giữa DN và nông dân chưa chặt chẽ, nhất là về phương thức thu mua dẫn đến một số diện tích không được bao tiêu như ký kết.

Các CĐML do huyện chỉ đạo cũng đạt được kết quả rất khả quan, năng suất tăng trong khi chi phí đầu tư giảm, giúp nông dân tăng thêm lợi nhuận.

Đ.T.CHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận