Thứ bảy, 21/04/2018 05:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cấp có thẩm quyền thu hồi, giao và cho thuê rừng

19/11/2014, 08:15 (GMT+7)

Quy định cấp có thẩm quyền thu hồi, giao và cho thuê rừng nằm tại Điều 28 Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004.

Hỏi: Cấp nào có thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng đã giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn thuê?

Trả lời: Theo Điều 28 Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân; quyết định giao rừng, thu hồi rừng đối với cộng đồng dân cư thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần khu rừng đã giao, cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần khu rừng đã giao đối với cộng đồng dân cư thôn.


Hỏi: Thủ tục chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 8 Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/ 2012 của Bộ NN-PTNT quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường, quy định:

a) Tổ chức gửi 1 bộ hồ sơ này tới cơ quan kiểm lâm sở tại trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ gồm:

- Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi phải thể hiện rõ các nội dung: Tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức; tên loài, số lượng, nguồn gốc động vật nuôi; địa điểm; mô tả trại nuôi (theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT), có xác nhận của UBND cấp xã.

- Bản sao có chứng thực phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật.

 b) Cơ quan kiểm lâm sở tại trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phải tổ chức xác minh và cấp giấy chứng nhận trại nuôi; đồng thời lập sổ theo dõi (theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan kiểm lâm sở tại phải thông báo bằng văn bản lý do cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

c) Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận trại nuôi được cấp, cơ quan kiểm lâm sở tại giao trả cho tổ chức được cấp.

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận