Thứ ba, 22/05/2018 05:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong

27/11/2014, 08:13 (GMT+7)

Theo Quyết định số 40/2011 ngày 27/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định như sau:

Bạn đọc gửi từ hòm thư: dinhthihueht@gmail.com hỏi:

Mẹ cháu là thanh niên xung phong trong thời kỳ chống Mỹ đang hưởng chế độ trợ cấp một lần. Theo một số bạn bè của mẹ cháu thì mẹ cháu phải được hưởng trợ cấp hàng tháng. Cháu xin luật gia nói rõ hơn về các điều kiện để được hưởng trợ cấp.

Trả lời:

Theo Quyết định số 40/2011 ngày 27/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định như sau:

Chế độ trợ cấp một lần:

Thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 của quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp một lần, tính theo số năm thực tế trực tiếp tham gia kháng chiến, cụ thể như sau:

Từ đủ 2 năm trở xuống, mức hưởng trợ cấp một lần bằng 2.500.000đ; trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000đ. Khi tính thời gian thực hiện chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính nửa năm.

Trường hợp thanh niên xung phong đã từ trần thì một trong những người sau đây được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000đ: Vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người từ trần.

Chế độ trợ cấp hàng tháng:

Thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được xét trợ cấp hàng tháng mức 360.000đ. Mức trợ cấp này sẽ được điều chỉnh tương ứng khi Chính phủ điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

Đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến được điều chỉnh để hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại quyết định này.

Đối tượng được xét hưởng trợ cấp hàng tháng thì không hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại Điều 2 của quyết định này.

Chế độ vay vốn sản xuất: Thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương được ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống.

Từ quy định nêu trên cháu nghiên cứu để vận dụng trong trường hợp của mẹ cháu.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận