Thứ tư, 18/07/2018 10:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chi cục Thú y Hà Nội làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo

02/08/2017, 09:05 (GMT+7)

Thời gian qua, Chi cục Thú y TP Hà Nội đã chủ động tham mưu với Sở NN- PTNT, UBND TP xây dựng Kế hoạch về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm (KD, KSGM, KTVSTY, VSATTP).

Đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn TP.

Tham mưu cho Sở NN-  PTNT các văn bản, công văn chỉ đạo phòng, chống dịch; phân bổ vắc xin hỗ trợ và giao chỉ tiêu tiêm phòng năm 2017. Đặc biệt là các văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó với chủng virus cúm A/H7N9 và các chủng virus cúm khác. Tham gia đóng góp Dự thảo các văn bản theo chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, UBND TP Hà Nội, Sở NN- PTNT. Kịp thời đề xuất với các Sở, UBND TP kiện toàn bộ máy tổ chức Chi cục.

Chủ động trình Sở NN- PTNT phê duyệt Kế hoạch - Dự toán kinh phí thường xuyên, kinh phí bổ sung cho công tác phòng, chống dịch bệnh; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho các Trạm Thú y quận, huyện, TX; kinh phí hoạt động của hệ thống thú y xã, phường, thị trấn.

Về công tác chỉ đạo, Chi cục Thú y Hà Nội đã ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, KD-KSGM-VSTY- VSATTP năm 2017. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiểm tra.

Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN- PTNT, UBND TP, Sở NN- PTNT TP; các công văn, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, KD, KSGM, KTVSTY, VSATTP tại cơ sở.

Chủ động chuẩn bị đầy đủ vắc xin, hoá chất, vật tư, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Quản lý, chỉ đạo hệ thống thú y cơ sở chủ động tham mưu giúp UBND xã, phường, thị trấn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chăn nuôi thú y.

Duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận