Thứ bảy, 21/04/2018 10:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyển các trạm thú y, BVTV về UBND huyện là trái luật

20/12/2016, 08:26 (GMT+7)

Việc chuyển các trạm thú y, BVTV về trung tâm là trái với quy định của pháp luật, dẫn đến lẫn lộn giữa quản lý chuyên ngành với cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đang được xã hội hóa.

Trước việc một số tỉnh có chủ trương chuyển trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật (BVTV) về UBND huyện quản lý và tổ chức thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp (TTDVNN), ngày 2/3/2016, Bộ NN - PTNT đã có công văn 1716/BNN-TCCN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Bộ NN- PTNT, trạm BVTV, trạm thú y trên địa bàn huyện là cơ quan trực thuộc Chi cục quản lý chuyên ngành của Sở NN- PTNT thực hiện quản lý nhà nước về chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Các trạm này có nhiệm vụ thực thi pháp luật, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về thú y, BVTV, an toàn thực phẩm (ATTP), quản lý phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, quản lý chất lượng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

 Việc thiết lập tổ chức, xác định chức năng nhiệm vụ và quản lý hoạt động của các trạm này phù hợp với nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước chuyên ngành nông nghiệp đã được luật định.

Trong khi đó, TTDVNN huyện là đơn vị sự nghiệp công lập chuyên cung cấp, cung ứng dịch vụ công phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn ở địa phương, hỗ trợ một phần công tác quản lý và chỉ đạo sản xuất của UBND cấp huyện. Trung tâm không có chức năng quản lý và thực thi pháp luật chuyên ngành.

Việc chuyển các trạm thú y, BVTV về trung tâm là trái với quy định của pháp luật, dẫn đến lẫn lộn giữa quản lý chuyên ngành với cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đang được xã hội hóa.

Với 1 tỉnh nông nghiệp như Quảng Nam thì việc thiết lập các trạm thú y và trạm BVTV có vai trò quan trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế của địa phương.

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam đã có quyết định chuyển tất cả các trạm thú y, BVTV về UBND cấp huyện quản lý và thành lập Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện. Điều này đã gây bức xúc cho cán bộ, nhân viên các trạm thú y, BVTV và độc giả trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Bình, trú tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên bức xúc: Việc UBND tỉnh Quảng Nam phớt lờ ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành để chuyển các trạm thú y, BVTV về Trung tâm kỹ thuật cấp huyện là trái với các quy định đã được hiến định trong Luật BVTV; Luật Thú y và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật.

Ông Bình khẳng định, các văn bản của pháp luật đã nêu rõ: Hệ thống ngành BVTV và ngành thú y được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương, trong đó ở tỉnh các Chi cục trực thuộc Sở NN- PTNT, các Trạm huyện trực thuộc Chi cục quản lý chuyên ngành.

Việc gộp các trạm thú y, BVTV vào Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện của tỉnh Quảng Nam là trái với nội dung của pháp luật được Quốc hội và Chính phủ ban hành.

Với những lý lẽ trên, ông Bình đề nghị, UBND tỉnh Quảng Nam cần thực hiện đúng các quy định đã được luật định. Việc tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế, phân cấp quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính nhà nước cần được xử lý bằng các giải pháp khác theo nguyên tắc “thượng tôn pháp luật”.

Trước khi thực hiện, tỉnh phải xin phép ý kiến của Bộ chuyên ngành, Bộ Nội vụ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, không thể tùy tiện “gộp” các trạm chuyên ngành về 1 “giỏ”.

VŨ NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận