Thứ bảy, 21/04/2018 01:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ công chức

22/12/2016, 07:10 (GMT+7)

Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012 ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức quy định việc bổ nhiệm viên chức quản lý...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ manhquan87@gmail.com xin hỏi chuyên mục một việc như sau:

Trước đây tôi làm việc trong một doanh nghiệp (là viên chức, là cán bộ quản lý). Nay tôi chuyển sang làm việc trong cơ quan hành chính (công chức) thì luật quy định việc chuyển đổi này như thế nào? Việc chuyển tiếp đối với viên chức được quy định ra sao? Mong luật gia giải thích giúp.

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định của Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức và Nghị định số 29/2012 ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức quy định việc bổ nhiệm viên chức quản lý như sau:

Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức:

1. Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

2. Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.

3. Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức khi bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm phải hoàn thiện tiêu chuẩn của ngạch được bổ nhiệm; đồng thời được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã bổ nhiệm, được hưởng chế độ tiền lương và các chế độ khác như viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Cán bộ, công chức được điều động về làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

Việc chuyển tiếp đối với viên chức được quy định:

1. Việc tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định tại Điều 59 Luật Viên chức như sau:

a) Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2003, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật Viên chức và Khoản 2 Điều 18 Nghị định này, bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng;

b) Đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2003 đến ngày 01/01/ 2002, căn cứ thời gian công tác; hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định của Luật Viên chức;

c) Đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày 01/01/2012, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc theo quy định tại Luật Viên chức.

Trên đây là những quy định chung. Bạn nghiên cứu vận dụng.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận