Đường dây nóng : 0913.378.918

Công chức bị xử phạt tù cho hưởng án treo vẫn được bố trí công tác

Bạn Nguyễn Minh Thoại (Trà Vinh) hỏi:
Tin bài khác

Bạn tôi công tác tại Phòng tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Khi tham gia giao thông, bạn tôi đi xe gắn máy gây tai nạn làm chết 1 người đi bộ. Bạn tôi bị Toà án xử 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm.

Về trách nhiệm dân sự bạn tôi đã thực hiện đầy đủ. Vậy bạn tôi có được tiếp tục công tác nữa không? Vấn đề này được quy định ở văn bản nào của Nhà nước? Xin luật sư cho biết.

Trả lời:

Căn cứ váo Pháp lệnh cán bộ, công chức; Nghị định số 35 ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức; Thông tư số 03 ngày 8/2/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 35 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Theo các văn bản nêu trên thì khi xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cần thực hiện theo hướng dẫn như sau:

+ Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật bị phạt tù cho hưởng án treo, sau khi bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp kỷ luật buộc thôi việc) được bố trí công việc phù hợp với yêu cầu giám sát, giáo dục và được hưởng chế độ, chính sách theo công việc được giao. Trong trường hợp này, cơ quan, tổ chức, đơn vị không bắt buộc cán bộ, công chức đó phải tự liên hệ chuyển công tác và không giải quyết cho thôi việc nếu người đó không có đơn thôi việc.

+ Trường hợp cán bộ, công chức đang trong thời gian thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, nếu chuyển đi nơi khác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao giám sát, giáo dục có trách nhiệm thông báo ngay cho Toà án làm thủ tục cần thiết giao cho cơ quan, đơn vị nơi người được hưởng án treo chuyển đến để tiếp tục giám sát giáo dục.

+ Cán bộ công chức trong thời gian thi hành phạt tù cho hưởng án treo (kể cả thời gian thử thách) thì không thực hiện xem xét nâng ngạch, nâng bậc lương hoặc bổ nhiệm.

+ Cán bộ, công chức bị Toà án phạt tù cho hưởng án treo thì thời gian thử thách được tính vào thời gian công tác nhưng không được tính vào thời gian xét nâng lương.

Như luật sư đã nêu các quy định của Nhà nước về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Đối chiếu với trường hợp của bạn anh thì bạn anh vẫn được tiếp tục công tác. Nhưng cũng cần lưu ý, khi xem xét kỷ luật cán bộ không những xem xét vi phạm hiện tại mà còn phải xem xét cả quá trình công tác của cán bộ, công chức. Trong thư bạn chỉ nêu về vi phạm của bạn về bị Toà án xử 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” chứ chưa nêu rõ về nhân thân của bạn anh. Vì vậy bạn cần tìm hiểu thêm các quy định tại Nghị định 35 ngày 17/3/2005 của Chính phủ và Thông tư số 03 ngày 08/02/2006 của Bộ Nội vụ để được biết cụ thể về kỷ luật đối với cán bộ, công chức.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
LG Minh Hương
Bình luận Gửi phản hồi