Thứ tư, 23/05/2018 10:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Công nhận 11 xã đạt chuẩn

03/11/2014, 08:10 (GMT+7)

Ban Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh cho biết, Hội đồng thẩm định của tỉnh vừa thẩm định hồ sơ của 24 xã đề nghị công nhận xã cơ bản đạt tiêu chí NTM.

Theo đó, 11 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đang hoàn thiện hồ sơ.

Như vậy tính đến nay, trên toàn tỉnh đã có 34 xã cơ bản đạt NTM.

Dự kiến năm 2014, toàn tỉnh có thêm 36 xã cơ bản đạt tiêu chí NTM, trong đó có 14 xã đăng ký về đích sớm so với lộ trình của tỉnh.

GIA QUẤT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận