Thứ sáu, 25/05/2018 10:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Công tác pháp chế nhiều chuyển biến

13/11/2014, 10:01 (GMT+7)

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Vụ Pháp chế (Bộ NN-PTNT) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác pháp chế 10 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Công tác pháp chế nhiều chuyển biến
Thứ trưởng Hà Công Tuấn trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác pháp chế

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Thị Kim Anh, trong 10 tháng đầu năm, Bộ NN-PTNT đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế cho hơn 300 lượt học viên về xây dựng văn bản, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, rà soát văn bản theo chuỗi, kiểm soát thủ tục hành chính và tuyên truyền phổ biến pháp luật…

Đặc biệt, điểm nhấn trong công tác pháp chế của Bộ NN-PTNT trong năm 2014 là ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam của Bộ. Qua đó, đã tổ chức 2 hội nghị lớn giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp. Cụ thể, Bộ NN-PTNT đã cho tiến hành rà soát 708 văn bản, trong đó có 3 văn bản quy phạm pháp luật phải tiến hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để đảm bảo thi hành các quy định của Hiến pháp.

Đối với các dự án luật, Vụ trưởng Nguyễn Thị Kim Anh cho biết, Dự án Luật Thú y đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2014 (đảm bảo tiến độ); Dự án Luật Thủy lợi đang chuẩn bị hồ sơ gửi Bộ Tư pháp đăng ký vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016; Dự án Luật Thủy sản sửa đổi đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành.

Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Vụ Pháp chế tổ chức 7 lớp bồi dưỡng cán bộ làm công tác pháp luật tại Lai Châu, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bến Tre cho 350 cán bộ; 14 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về NN-PTNT cho 840 cán bộ và nông dân các tỉnh trên.

Bên cạnh đó, Bộ NN-PTNT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 7 nghị định, 5 quyết định và tự ban hành theo thẩm quyền 34 thông tư. Như vậy, số văn bản ban hành theo thẩm quyền của Bộ trưởng tính đến hết tháng 10/2014 giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2013 (năm 2013 ban hành 44 văn bản).

Nhìn chung, trong 10 tháng đầu năm, công tác pháp chế của Bộ NN-PTNT đạt được nhiều kết quả, phục vụ tốt cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mới, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ. Các đơn vị đã có sáng kiến lồng ghép với việc kiểm tra các chuyên đề chuyên môn của mình để vẫn thực hiện việc kiểm tra chuyên môn và kiểm tra thực hiện pháp luật.

Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn chưa thực sự chú trọng đến việc triển khai nhiệm vụ pháp chế từ việc lập kế hoạch đến việc tổ chức triển khai. Đặc biệt, nổi cộm nhất là việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản còn chậm so với kế hoạch, phải điều chỉnh nhiều lần. Ngoài ra, nhiều đơn vị chưa dành kinh phí cho công tác pháp chế hoặc định mức chi quá thấp nên trong quá trình triển khai thực hiện còn rất khó khăn.

Việc phổ biến, quán triệt pháp luật cũng được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, các tạp chí của ngành và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ NN-PTNT.

Theo Vụ Pháp chế, nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2014 là phải tập trung tổ chức, xây dựng, trình ban hành theo thẩm quyền 8 nghị định, 5 quyết định và 56 thông tư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Hoàn thành việc rà soát văn bản của từng lĩnh vực theo chuỗi. Hoàn thành hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục kiểm tra, theo dõi văn bản, nếu phát hiện có dấu hiệu trái pháp luật cần kịp thời có biện pháp xử lý.

Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn nhấn mạnh, để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra, thủ trưởng các đơn vị phải tập trung quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên. Ưu tiên những văn bản hưỡng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Bảo vệ & kiểm dịch thực vật đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành.

Tiếp đến là các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật và nghị định của Chính phủ, trong đó quy định trách nhiệm của Bộ NN-PTNT phải hướng dẫn chi tiết. Đặc biệt, phải coi chất lượng tham mưu về thể chế là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức vào cuối năm.

ĐĂNG QUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận