Chủ nhật, 22/07/2018 04:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Diễn Châu từng bước vượt khó khăn

19/09/2013, 10:30 (GMT+7)

Kể từ khi thực hiện Chương trình xây dựng NTM, ở Diễn Châu đã có nhiều đổi mới.

Trước năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của huyện Diễn Châu (Nghệ An) chỉ đạt 13,8 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo lên đến 10,99%... Thế nhưng kể từ khi thực hiện Chương trình xây dựng NTM, ở Diễn Châu đã có nhiều đổi mới.

Vai trò đoàn thể

Để Chương trình xây dựng NTM đi vào quy củ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và ban hành Thông báo số 210 - TB/HU ngày 24/10/2011 về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo, phân công cho các tổ chức chính trị, mặt trận và các đoàn thể có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc có nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM, vận động nhân dân phát huy nội lực, đóng góp kinh phí, hiến đất, góp công xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hội Nông dân tiến hành xây dựng cánh đồng thu nhập cao, vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông dạy nghề cho người dân phát triển sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Hội Phụ nữ huyện phát động thành công phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.

Người dân tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn

Tuổi trẻ huyện Diễn Châu thực hiện tốt cuộc vận động “Chung tay xây dựng NTM” với phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện”. Các cơ sở đoàn phát huy được vai trò của mình, 100% cơ sở đoàn đăng ký, đảm nhận phần việc của thanh niên và đạt hiệu quả cao.

Sản xuất nông nghiệp ở các địa phương đã chuyển mạnh sang nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, nhiều mô hình mang lại thu nhập cao như dưa hấu ở xã Diễn Phong, Diễn Thành, Diễn Hồng; mô hình lúa chất lượng (AC5) ở Diễn Liên, Diễn Tân, Diễn Nguyên, Diễn Thọ; trồng dưa chuột ở Diễn Xuân; trồng ngô, bí đỏ trên đất 2 lúa ở xã Diễn Cát...

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm tỉ lệ hộ nghèo, làm giàu chính đáng phát triển rộng khắp. Nhìn chung, công tác phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu theo hướng sản phẩm hàng hóa rất hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Các ngành nghề thương mại dịch vụ giai đoạn 2011-2015 tiến triển khả quan, tổng giá trị tính đến đầu tháng 9 vừa qua ước đạt 3.200 tỉ đồng...

Kết quả thực hiện Chương trình NTM đến nay của huyện Diễn Châu đã đạt được những thành công đáng ghi nhận. 38/38 xã hoàn thành công tác quy hoạch chung, tổ chức ký cam kết thi đua giữa các xã, cơ quan, đơn vị, phòng ban; 100% xã đã phê duyệt Đề án xây dựng NTM, triển khai cắm mốc giao thông và thủy lợi nội đồng kết hợp với công tác vận động người dân thực hiện dồn điền đổi thửa...

Qua 3 năm triển khai thực hiện, tình hình kinh tế xã đội, đặc biệt là về nông nghiệp, nông thôn của huyện Diễn Châu có nhiều chuyển biến tích cực. Các mô hình kinh tế thuộc chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất bước đầu phát huy tác dụng, thúc đẩy người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giáo dục, y tế, văn hóa và công tác bảo vệ môi trường được quan tâm.

Khó khăn

Xây dựng NTM là chương trình lớn với nhiều mục tiêu, tuy nhiên một số văn bản hướng dẫn của Trung ương ban hành chậm, thiếu đồng bộ, gây lúng túng cho địa phương. Khó khăn lớn nhất vẫn là kinh phí, về phía tỉnh có hỗ trợ hơn 650 tỉ đồng, ngân sách của huyện là trên 36 tỉ đồng, các xã gần 44 tỉ đồng, nhân dân đóng góp gần 159 tỉ đồng.

Theo tính toán sơ bộ, kinh phí trung bình để một xã cán đích bắt buộc phải có từ 100 - 300 tỉ đồng. Khi nguồn hỗ trợ cách rất xa so với thực tế thì rõ ràng thách thức mà huyện Diễn Châu phải đối mặt là không hề nhỏ.

“Xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, được đông đảo nhân dân ủng hộ, nhưng với nguồn lực hiện tại thì rất khó đạt được mục tiêu đã đề ra. Việc huy động đóng góp từ nhân dân gặp nhiều khó khăn do mức thu nhập bình quân còn ở mức thấp, trong khi nguồn vốn của tỉnh cấp về là không đủ”, ông Phan Xuân Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu khẳng định.

Cũng theo ông Vinh, trước mắt, huyện vẫn sẽ tập trung tối đa để huy động kinh phí từ trái phiếu Chính phủ, nguồn ngân sách tỉnh, huyện, xã; vốn tín dụng đầu tư phát triển, vốn ODA. Tiếp tục vận động người dân góp tiền, hiến đất để thực hiện bê tông hóa, xây dựng mới nhà ở, công trình vệ sinh, thủy lợi...

Đến thời điểm này có 3 xã ở Diễn Châu đạt 15 tiêu chí là: Diễn Thịnh, Diễn Tháp và Diễn Hùng. Xã Diễn Hồng đã đạt 16 tiêu chí và tự tin là xã đầu tiên cán đích NTM ở Diễn Châu vào cuối năm 2014.

VIỆT KHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận