Thứ tư, 23/05/2018 10:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi

13/11/2014, 10:00 (GMT+7)

Theo quy định của Luật BHXH và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành thì điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 51 Luật BHXH như sau:

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: huudat135@gmail.com hỏi:

Tôi là công chức công tác ở cấp xã, tính đến hết tháng 11/2014, tôi đã đủ 55 tuổi; đến hết tháng 1/2015 đã tham gia đóng BHXH bắt buộc 23 năm. Nhưng nay đang chuẩn bị cho nhân sự của nhiệm kỳ 2015-2020, tôi muốn xin nghỉ không cơ cấu nữa, nếu được nghỉ thì làm những thủ tục gì? Xin hỏi luật sư nếu tôi xin nghỉ liệu có được giải quyết chế độ nghỉ hưu không? Xin luật gia hướng dẫn.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành thì điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội như sau:

Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Tại Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của luật này được tính như quy định nêu trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

Trường hợp của anh đã 55 tuổi và có 23 năm đóng BHXH. Nếu sức khỏe bị suy giảm, người lao động có thể yêu cầu đơn vị lập hồ sơ gửi đi giám định khả năng lao động.

Trường hợp hội đồng giám định y khoa kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, đơn vị có trách nhiệm làm thủ tục và đề nghị cơ quan BHXH giải quyết cho người lao động hưởng lương hưu với mức thấp hơn, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì giảm 1%.

Trường hợp khi anh đi giám định mà sức khỏe không suy giảm (61%) thì anh vẫn được phân công giữ những công việc phù hợp với chuyên môn ở xã cho đến khi anh đủ tuổi nghỉ hưu.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận