Thứ sáu, 27/04/2018 01:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Định kỳ chuyển đổi công tác

12/12/2016, 07:05 (GMT+7)

Thông tư số 32/2015 ngày 6/10/2015 của Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ luongtth@gmail.com xin hỏi:

Tôi là công chức mới được thi tuyển vào ngành nông nghiệp ở một tỉnh biên giới, xin luật gia cho biết cụ thể về chính sách chuyển đổi vị trí công tác, thời gian chuyển đổi. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Thông tư số 32/2015 ngày 6/10/2015 của Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi như sau:

+ Về lĩnh vực nông nghiệp:

Các vị trí công tác thực hiện việc thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, văn bằng, chứng chỉ gồm:

Giấy phép, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (kể cả thủy sản);

Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng không có tên trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; bằng bảo hộ giống cây trồng; chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng; văn bản công nhận giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam;

Giấy phép nhập khẩu phân bón; giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với giống cây trồng và phân bón xuất khẩu; văn bản công nhận phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam;

Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật; giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;

Giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi;

Giấy phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vacxin vi sinh vật dùng trong thú y; giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y; giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y; giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; chứng chỉ hành nghề thú y;

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (chứng thư); công nhận doanh nghiệp được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 03 năm (đủ 36 tháng) đối với các vị trí công tác quy định nêu trên.

Như vậy, bạn công tác trong lĩnh vực nông nghiệp theo danh mục như đã nêu trên thì thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác là 3 năm.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận