Đường dây nóng : 0913.378.918

Đối tượng dự thi nâng ngạch chuyên viên chính không áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã

Chị Lê Thị Thuý ở Lào Cai xin hỏi:
Tin bài khác

Tôi là cán bộ chuyên trách cấp xã được xếp theo ngạch lương công chức nói chung. Hiện nay tôi đã tốt nghiệp Đại học, làm việc đúng chuyên ngành được đào tạo. Xin hỏi theo quy định về thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính thì cán bộ, công chức cấp xã có được dự thi hay không? Về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính được quy định cụ thể như thế nào. Xin luật sư hướng dẫn cụ thể.

Trả lời:

Căn cứ vào các Nghị định của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước và các thông tư hướng dẫn thi hành thì đối tượng áp dụng gồm:

+ Cán bộ, công chức đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên;

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

+ Cán bộ, công chức thuộc biên chế Nhà nước được cử sang làm việc tại các hội, tổ chức phi chính phủ, dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam

Như vậy, đối với cán bộ, công chức cấp xã không thuộc đối tượng được dự thi nâng ngạch mà chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức đang làm việc trong cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên.

Về điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính phải là người đang ở ngạch chuyên viên, có khả năng đảm nhận được việc đang làm ở vị trí công tác phù hợp với chức trách nhiệm vụ của ngạch chuyên viên chính.

Được cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất; Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét để xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; Có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc); Đạt hệ số lương từ 3,66 trở lên (nếu dự thi vào ngạch công chức xếp lương theo nhóm 1 loại A2); Đạt hệ số lương 3,33 trở lên nếu dự thi vào ngạch công chức xếp lương theo nhóm 2 loại A2; Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức cử đi dự thi nâng ngạch.

Về tiêu chuẩn dự thi: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính; có chứng chỉ tin học văn phòng; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên; có đề án, công trình theo quy định của ngạch dự thi...

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
LG Minh Hương
Bình luận Gửi phản hồi