Thứ ba, 17/07/2018 10:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đồng phạm và phân loại tội phạm hình sự

07/08/2017, 06:35 (GMT+7)

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Trong đó, tại Điều 9 BLHS quy định về phân loại tội phạm...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ xuantung@gmail.com xin hỏi:

Tôi được biết Bộ luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung và vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018. Tôi muốn biết rõ hơn về vai trò của đồng phạm và việc phân loại tội phạm trong bộ luật này. Mong luật sư tư vấn.

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Như chúng ta đã biết, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Trong đó, tại Điều 9 BLHS quy định về phân loại tội phạm như sau:

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành bốn loại sau đây:

1. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

2. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm đến 07 năm tù;

3. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm đến 15 năm tù;

4. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Tại Điều 17 BLHS quy định về Đồng phạm:

1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

4. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.

Trên đây là những quy định của BLHS năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung, về nội dung những điều luật này không có gì thay đổi so với trước đây. Bạn nghiên cứu để hiểu rõ hơn.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận