Thứ tư, 18/07/2018 04:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đồng Phú chú trọng tuyên truyền

04/07/2014, 08:16 (GMT+7)

Ông Nguyễn Thành Chương, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Đồng Phúc, yêu cầu các xã chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân.

Mặc dù đến hết năm 2013, tổng số vốn thực tế huyện mới tiếp nhận chỉ mới hơn 30,4 tỷ đồng nhưng đến nay Đồng Phú (Bình Phước) đã có 5 xã đạt từ 6 đến 9 tiêu chí (Thuận Phú, Đồng Tiến, Thuận Lợi, Tân Hòa, Tân Hưng); 4 xã còn lại là Tân Phước, Đồng Tiến, Đồng Tâm và Tân Lợi đạt 5 tiêu chí.

Tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 được UBND huyện tổ chức vừa qua, nhiều khó khăn, hạn chế cũng được nêu ra.

Đó là công tác quản lý các dự án đầu tư của cán bộ cấp xã còn thiếu kinh nghiệm, công tác tuyên truyền chưa sâu rộng; kết quả lồng ghép các chương trình, dự án vào xây dựng NTM chưa cao, việc huy động các nguồn lực đóng góp chưa đảm bảo theo kế hoạch; tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn chậm, chưa thực sự bền vững...

Ông Nguyễn Thành Chương, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Đồng Phúc, yêu cầu các xã chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, giúp mỗi người hiểu về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM. Do nguồn vốn cấp chậm nên phải ưu tiên triển khai thực hiện các tiêu chí đơn giản, ít vốn trước, sau đó mới đến các tiêu chí khó.

HỒNG MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận