Thứ năm, 19/07/2018 03:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo sâu bệnh tuần từ 30/9-7/0

30/09/2013, 10:08 (GMT+7)

Tại các tỉnh phía Bắc, chuột tiếp tục gia tăng và gây hại trên các trà lúa giai đoạn trỗ - chín, đặc biệt trên trà lúa muộn...

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ lứa 7 tiếp tục gây cháy cục bộ trên lúa mùa giai đoạn chắc xanh - chín. Đặc biệt trên giống nhiễm, những diện tích có mật độ cao, thiếu nước, công tác phòng trừ không tốt. Cần tăng cường theo dõi và chỉ đạo thực hiện phòng trừ kịp thời.

- Sâu đục thân: Sâu non lứa 5 tiếp tục gây hại trên trà lúa trỗ muộn. Cần tăng cường theo dõi và phòng trừ đối với những trà lúa sắp trỗ khi có mật độ > 0,3 ổ trứng/m2; những ruộng mật độ ổ trứng > 1 ổ/m2 cần phòng trừ kép, lần 2 cách lần 1 từ 5 - 7 ngày.

- Chuột: Tiếp tục gia tăng và gây hại trên các trà lúa giai đoạn trỗ - chín, đặc biệt trên trà lúa muộn; tiếp tục phát động chiến dịch cộng đồng tham gia diệt chuột.

- Ngoài ra, cần theo dõi và phòng trừ bệnh lem lép hạt, bạc lá, bọ xít dài trên trà lúa trỗ - chín sáp.

b) Trên cây trồng khác

- Cây vụ đông: Tại rãnh thoát nước để phòng chống bệnh chân trì huyết dụ ở giai đoạn cây con; theo dõi và phòng trừ dịch hại trên ngô, ruồi đục nõn đậu tương...; huy động cộng đồng phòng chống chuột.

- Cây sắn: Rệp sáp bột hồng và bệnh chổi rồng tiếp tục phát sinh gây hại. Cần tiếp tục chỉ đạo công tác phòng trừ tại Sơn La và Quảng Trị, đặc biệt sau thu hoạch.

- Cây mía: Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía lưu gốc bị nhiễm bệnh, hại nặng những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để, ruộng trồng mới bằng giống không sạch bệnh.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt...tiếp tục phát sinh gây hại cục bộ trên trà lúa HT cuối vụ và lúa vụ 3.

- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hại trên lúa gieo và lúa vụ 3 giai đoạn đòng - trỗ.

- Bệnh đạo ôn lá + cổ bông phát sinh và gây hại nhẹ trên lúa mùa và lúa rẫy ở Tây Nguyên và một số diện tích lúa gieo khô ở các tỉnh đồng bằng.

- Chuột tiếp tục gây hại cục bộ các trà lúa giai đoạn đòng - trỗ.

3. Các tỉnh phía Nam

- Tuần tới sẽ có lứa rầy mới nở trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng - trỗ. Trên ruộng có thể xuất hiện nhiều lứa khác nhau, phổ biến tuổi 1 - 2 với mật số thấp.

- Do ảnh hưởng của thời tiết, bệnh đạo ôn hại lá và cổ bông tiếp tục phát sinh, gây hại. Đặc biệt trên giống nhiễm, ruộng sạ dầy, bón nhiều phân đạm. Cần hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phòng trừ bệnh kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị và tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”.

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

- Bệnh đạo ôn (lá, thân) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện.

- Đạo ôn cổ bông, đốm vằn (ung thư), lem lép hạt, vàng lá chín sớm, cháy bìa lá phun ngừa bộ ba HAI-BBC (Beam 75WP, Carbenda super 50SC cà Bonny 4SL) 2 lần trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

Cây chè

- Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC khi chớm xuất hiện vào sang sớm khi cánh còn ướt.

- Nhện đỏ phun Takare 2EC

- Rầy xanh phun Applaud 10WP, Mospilan 3EC khi rầy tuổi còn nhỏ.

Cà phê

- Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) sử dụng Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP phun khi thấy bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2.

- Bệnh gỉ sắt (nấm vàng da cam) phun Nicozol 12,5WP ướt đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện. Tùy tình hình bệnh, phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận