Thứ ba, 22/05/2018 09:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự báo sâu bệnh tuần từ 7-13/4

07/04/2014, 10:24 (GMT+7)

Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại trên trà lúa đứng cái - đòng, tại các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ.

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Bệnh đạo ôn: Tiếp tục gia tăng nhanh về diện tích nhiễm và mức độ hại trên trà lúa xuân sớm giai đoạn đẻ rộ - đứng cái; tập trung tại các tỉnh Bắc bộ. Cần theo dõi chặt chẽ những vùng thấp trũng, đất cát, thịt nhẹ, gieo, cấy dày, bón đạm để phát hiện bệnh sớm và tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức, thực hiện phòng trừ kịp thời.

- Chuột: Tiếp tục phát sinh và gây hại gia tăng trên lúa; hại nặng trên những vùng chưa tổ chức tốt các biện pháp phòng trừ, trên những ruộng gần gò đồi, ven làng, vùng thiếu nước, nhất là trà lúa đứng cái - đòng; cần tổ chức chỉ đạo và thực hiện đồng loạt ra quân diệt chuột.

- Rầy nâu - rầy lưng trắng tiếp tục tích lũy số lượng trên trà lúa đòng - trỗ, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

- Bệnh khô vằn: Tiếp tục phát sinh gây hại trên trà lúa đứng cái - đòng, tại các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ.

b) Trên mía

Bệnh chồi cỏ tiếp tục gây hại trên ruộng mía lưu gốc tại Nghệ An. Cần vệ sinh đồng ruộng, tiêu huỷ nguồn bệnh và thay thế những diện tích mía đã lưu gốc nhiều năm.

2. Các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Trên lúa giai đoạn lúa đòng trổ - ngậm sữa: Rầy nâu, rầy lưng trắng; bệnh đạo ôn cổ lá, cổ bông và bệnh lem lép thối hạt phát sinh và gây hại gia tăng.

- Trên lúa ĐX muộn giai đoạn đẻ nhánh - đòng: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá... phát sinh hại nhẹ.

- Chuột: Gây hại cục bộ trên các trà lúa ĐX giai đoạn đòng trỗ và giống gieo lúa XH.

- Trên lúa XH giai đoạn mạ: Bọ trĩ, sâu keo, ốc bươu vàng... phát sinh nhẹ.

b) Trên cây trồng khác

- Bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, rệp... tiếp tục hại phổ biến trên cà phê ở Tây Nguyên.

- Tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá, thối rễ, rệp sáp gốc, bệnh thán thư... hại tiêu chủ yếu ở Tây Nguyên giai đoạn chắc quả - thu hoạch.

3. Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 3 - 4, xuất hiện ở mức độ nhẹ đến trung bình trên lúa giai đoạn mạ đến đẻ nhánh - đòng trổ, một số diện tích có thể nhiễm nặng nếu phòng trừ không tốt. Các tỉnh cần theo dõi diễn biến của rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp xử lý kịp thời không để lây lan sang diện rộng và truyền bệnh VL, LXL sang các trà lúa HT 2014 mới gieo sạ.

- Bệnh đạo ôn lá phát sinh chậm và gây hại nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh và bệnh đạo ôn cổ bông xuất hiện trên trà lúa ĐX gieo sạ muộn, nhất là trên những ruộng gieo trồng giống nhiễm. Kiểm tra ruộng thường xuyên để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Chú ý chuột gây hại những ruộng mới gieo sạ. Cần phát động nông dân hưởng ứng phong trào diệt chuột.

Xuống giống lúa HT 2014: Căn cứ vào kết quả bẫy đèn và tình hình xâm nhập mặn để xuống giống, đảm bảo tập trung, đồng loạt, né rầy; đồng thời, vệ sinh đồng ruộng, cày ải đảm bảo thời gian cách ly nguồn bệnh, áp dụng canh tác lúa “3 giảm 3 tăng”, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), công nghệ sinh thái.

KHUYẾN CÁO

Trên lúa:

Rầy nâu phun Applaud 10WP (1,5 - 2 kg/ha); Wellof 3GR (12 kg/ha) Trường hợp áp lực rầy cao kết hợp rải Wellof 3GR và phun Hopsan 75EC hay Hoppecin 50EC.

Sâu cuốn lá nhỏ phun Mimic 20SC (giai đoạn đẻ nhánh); Wellof 330EC bướm rộ 5 - 7 ngày.

Bệnh đạo ôn (lá, thân, cổ bông) phun Beam 75WP khi bệnh chớm xuất hiện, trước trổ 3 - 5 ngày và sau trổ đều.

Nhện gié phun Takare 2EC.

Bệnh lem lép hạt phun Aviso 350SC trước trổ 3 - 5 ngày và sau khi trổ đều.

Bệnh bạc lá phun ngừa Bonny 4SL trước trổ 3 - 5 ngày và trổ đều

Trên cây trồng khác:

Cây chè:

Bọ cánh tơ phun Takare 2EC, Nouvo 3,6EC sáng sớm khi cánh còn ướt.

Nhện đỏ phun Takare 2EC.

Rầy xanh phun Applaud 10WP.

Cà phê:

Bệnh thán thư (khô cành, khô quả) phun Carbenda supper 50SC hoặc Manozeb 80WP khi bệnh chớm xuất hiện, nếu bệnh nặng phun lại lần 2.

Bệnh gỉ sắt phun Nicozol 12,5 WP đều 2 mặt lá khi bệnh mới xuất hiện, bệnh nặng phun lập lại cách nhau 7 - 10 ngày.

CỤC BVTV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận