Thứ bảy, 26/05/2018 05:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đức Phổ phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn

19/04/2017, 13:25 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay trên địa bàn huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) có 2 xã Phổ Vinh, Phổ Hòa đã đạt chuẩn NTM...

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay trên địa bàn huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) có 2 xã Phổ Vinh, Phổ Hòa đã đạt chuẩn NTM; xã Phổ An đạt 16 tiêu chí, xã Phổ Ninh đạt 15 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10 - 14 tiêu chí.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, huyện Đức Phổ phấn đấu 14/14 xã về đích NTM. Trong đó, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nông thôn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Riêng trong năm 2017, huyện Đức Phổ phấn đấu 2 xã Phổ An và Phổ Ninh về đích.

NGUYỄN ĐẸP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận