Thứ ba, 22/05/2018 09:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đức viện trợ 8 triệu euro cho dự án KfW 10

19/11/2014, 08:58 (GMT+7)

Dự án KfW 10 sẽ thực hiện trong vòng 7 năm với tổng vốn 11,29 triệu euro. 

Đức viện trợ 8 triệu euro cho dự án KfW 10
Lễ ký kết

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT đại diện Chính phủ Việt Nam ký kết Hiệp định tài chính với Chính phủ CHLB Đức (thông qua Ngân hàng tái thiết Đức KfW) về việc viện trợ không hoàn lại 8 triệu euro cho Dự án “Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng ở các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai” (gọi tắt là KfW10).

Dự án KfW 10 sẽ thực hiện trong vòng 7 năm với tổng vốn 11,29 triệu euro. Trong đó, vốn ODA không hoàn lại là 8 triệu euro (tương đương 224 tỷ đồng), vốn đối ứng của Việt Nam là 3,29 triệu euro (92.120 triệu đồng).

Mục tiêu của KfW 10 nhằm góp phần duy trì sự toàn vẹn của hệ sinh thái và sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng tự nhiên tại các khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời nâng cao điều kiện sống cho cộng đồng dân cư địa phương. Dựa vào cộng đồng bảo vệ 28.110 ha tại 3 tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai, đảm bảo thu nhập ổn định thường xuyên cho 110 cộng đồng thôn bản thông qua việc tạo ra sự đa dạng các sản phẩm từ rừng.

Từ năm 1995 đến nay, thông qua KfW, Chính phủ CHLB Đức đã hỗ trợ Việt Nam 14 dự án (120 triệu euro) trong lĩnh vực trồng rừng, bảo vệ và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Bộ NN-PTNT chủ trì 11 dự án. Đánh giá chung, các dự án đã góp phần đáng kể vào việc tăng diện tích che phủ rừng, phát triển bền vững hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học, nâng cao thu nhập cho hàng trăm nghìn hộ dân ở nông thôn miền núi.

LÊ MINH HUỆ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận