Chủ nhật, 22/07/2018 04:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dùng người

13/04/2011, 10:52 (GMT+7)

Ngô Tích lâu nay được sếp Tổng Cty Vovetco là Bạch Điền ưu ái lắm. Sếp luôn cho Ngô Tích ở bên cạnh. Bởi thế, hễ có chuyện gì hay, Ngô Tích lại vội vã đến kể cho sếp nghe.

Một lần, Ngô Tích thưa rằng:

- Ngày xưa Trang tiên sinh đã có cách dùng người rất hay, không rõ sếp đã biết chưa?

Sếp bảo:

- Nói nghe coi.

- Trang tiên sinh có nhận xét rất thâm thuý rằng: Lòng người nham hiểm hơn núi hơn sông. Khó biết hơn là biết trời. Có kẻ ngoài thì nhu mà trong thì kiêu căng. Có kẻ trông rõ thật tài giỏi mà ngoài coi như ngu độn. Có kẻ vững vàng thư thái mà khi cuống lại nóng nảy, mất bình tĩnh. Tâm tính bên trong, diện mạo bên ngoài trái nhau khó lường như thế cho nên quân tử dùng người cho ở xa để xem lòng trung. Cho ở gần để xem lòng kính. Sai làm nhiều việc để xem cái tài. Hỏi lúc vội vàng để xem cái trí. Hẹn cho ngặt để xem có tín. Uỷ cho tiền để xem có nhân. Giao việc nguy biến để xem có tiết. Cho đánh chén say sưa để xem cử chỉ. Cho chỗ phức tạp để xem thần sắc…

Nghe xong, sếp Bạch cười mà rằng:

- Thế thì chuyện này, Trang tiên sinh rất trùng hợp với cách dùng người của ta. Ví dụ như Mai Tới, ta cắt cử y lên Tây Bắc, trông coi mảnh đất sinh thái hữu tình của ta, chính là xem lòng có trung. Cho Trần Sò cầm tiền của Tổng Cty đi buôn hàng trên biên giới, ta hẹn thật ngặt ngày để xem có tín. Cho Bùi Tám quản lý tiền để xem có nhân. Cử Đào Thế vào miền Trung mua hổ về nấu cao cho các sếp, là việc rất mạo hiểm để xem có dũng. Văn Cừ cho đánh chén say sưa, rồi sai thảo văn bản để xem cử chỉ, thần sắc của y…Đại loại như vậy.

Nghe sếp nói, Ngô Tích có vẻ phục lắm. Tuy vậy, còn có điều băn khoăn, bèn hỏi:

- Sếp quả dùng người như thần. Nhưng còn có điều hình như sếp chưa lưu tâm.

- Điều gì vậy?

- Thưa sếp! Không thấy sếp nhắc đến những người ở gần sếp.

- À! Để xem lòng kính, thì ta xếp người ở gần. Sai nhiều việc để xem có mẫn. Hỏi lúc vội vàng… Này, ngươi đã dặn cô thư ký công việc tối nay chưa?

Ngô Tích luống cuống:

- Dạ! Dạ! Em… quên chưa dặn ạ!

Sếp cười:

- Đó! Ta hỏi ngươi lúc vội vàng, là để thử xem có trí. Nhưng ta lại không cần người có trí ở gần ta. Ngươi chính là trường hợp đó đó.

Ngô Tích toát mồ hôi hột, cúi rạp mình để tạ sếp.

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận