Thứ tư, 18/07/2018 02:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ghi nợ tiền sử dụng đất

07/01/2013, 10:08 (GMT+7)

Tôi xin luật gia tư vấn giải thích rõ hơn về việc Nhà nước cho ghi nợ tiền sử dụng đất.

Ông Hoàng Văn Thành ở Đông Anh, Hà Nội xin hỏi:

Gia đình tôi đang làm các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở). Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đã làm đơn để nợ lại Nhà nước số tiền này.

Tôi xin luật gia tư vấn giải thích rõ hơn về việc Nhà nước cho ghi nợ tiền sử dụng đất.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật và Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND TP Hà Nội ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn TP Hà Nội thì hộ gia đình, cá nhân được phép chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất là hộ nghèo theo quy định của Chính phủ và hộ dân tộc ít người được ghi “nợ tiền sử dụng đất” trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định nếu có đơn đề nghị được nợ tiền sử dụng đất.

Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ;

Trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2011 mà chưa thanh toán nợ thì nay được áp dụng quy định về thanh toán nợ tại bản Quy định này; trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày 1/3/2011 (ngày Nghị định số 120/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), người sử dụng đất được thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm trả nợ.

Khi hộ gia đình, cá nhân thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất), tặng cho quyền sử dụng đất đối với người ngoài diện thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 110 của Luật Đất đai) hoặc được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi thì phải nộp cho Nhà nước số tiền còn nợ.

 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã nơi có đất có trách nhiệm chỉnh lý xóa số tiền nợ đã ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp đủ tiền sử dụng đất còn nợ cho Nhà nước. Các giao dịch về quyền sử dụng đất đối với đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn ghi nợ tiền phải nộp cho Nhà nước đều không có giá trị pháp lý.

Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại điều 7 Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính.

LG: MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận