Thứ tư, 18/07/2018 04:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gia hạn cho vay ngoại tệ hết năm 2013

10/01/2013, 08:33 (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước đã gia hạn cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhành ngân hàng nước ngoài đối với doanh nghiệp xuất khẩu đến hết 31/12/2013.

Theo VASEP, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú, trong đó quyết định cho vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất để xuất khẩu, mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã gia hạn cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhành ngân hàng nước ngoài đối với doanh nghiệp xuất khẩu đến hết 31/12/2013.

Khi có nhu cầu cho vay bằng ngoại tệ, Tổ chức tín dụng (TCTD) phải có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho vay bằng ngoại tệ. Khi được TCTD giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay, trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận