Thứ tư, 18/07/2018 11:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giám định sức khỏe để nghỉ hưu sớm, sao lại bỏ?

05/10/2017, 06:30 (GMT+7)

Luật Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) năm 2014 quy định từ 1/1/2016: để được nghỉ hưu sớm thì phải đi giám định sức khỏe. 

Có hiện tượng là nhiều người đi giám định đều đạt tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, nên BHXH muốn bỏ.

16-19-43_ong_phn_vn_son_57_tuoi_ngu_phuong_thong_nht_tpbien_ho_chup_ct_scnner_trong_qu_trinh_gim_dinh_y_kho_de_nghi_huu_truoc_tuoi
Một người dân đang giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi

Phát biểu về vấn đề trên, ông Phạm Lương Sơn - Phó Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, mới đây cho rằng cần lưu tâm đến tỷ lệ giám định sức khỏe, bởi một thủ tục đặt ra mà hầu như tất cả đều đạt thì cũng cần phải xem xét có cần thiết nữa hay không. Hàm ý của phát biểu này có nghĩa rằng nên bỏ khâu giám định sức khỏe để nghỉ hưu sớm.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam năm 2012, tỷ lệ nghỉ hưu đúng tuổi đủ 60 đối với nam, đủ 55 đối với nữ chiếm khoảng 40,5%; số người nghỉ hưu sớm trước tuổi quy định chiếm tỷ lệ cao trên 50%; tình trạng này kéo dài sẽ càng làm tăng nguy cơ mất cân đối thu - chi cho Quỹ BHXH.

Nhưng cách đặt vấn đề như vậy của ông Phó TGĐ BHXH Việt Nam, rõ ràng là lệch lạc. Vì mục đích của việc giám định sức khỏe không phải cho những kỳ thi thắng- thua, mà nó mang một ý nghĩa nhân văn, công bằng hơn nhiều: xác định xem người lao động có còn đủ sức khỏe để lao động hay không? Và khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, tức là khả năng lao động đã kém đi rất nhiều so với bình thường.

Mà kém là do sức khỏe chứ không phải do trình độ chuyên môn hay do lười biếng, vậy tại sao khi được xác định sức khỏe đã tệ như vậy, ông Phó TGĐ BHXH Việt Nam lại còn muốn người lao động chưa được nghỉ hưu? Điều này trái với những quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật BHXH năm 2014, về những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động là: “Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên”; và “và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm...”.

Vấn đề hiện nay của Quỹ BHXH Việt Nam là nguy cơ mất cân đối thu - chi. Theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, dự kiến đến năm 2031 chênh lệch thu- chi Quỹ hưu trí sẽ bắt đầu âm 35.962 tỷ đồng. Giải pháp cho thực trạng đó là điều chỉnh quan hệ đóng - hưởng, như phương án nâng tuổi nghỉ hưu lên đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian hưởng từ Quỹ BHXH trong giai đoạn già hóa dân số, cùng các phương án khác như quản lý Quỹ an toàn, hiệu quả bằng cách giảm nhân sự, áp dụng công nghệ thông tin...

Để ngăn chặn hiện tượng người lao động có thể “chạy hồ sơ” khi giám định sức khỏe, thì cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa, thực hiện đúng như quy định của Luật BHXH: Việc khám, giám định mức suy giảm khả năng lao động phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Hội đồng giám định y khoa chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả giám định. Chứ không thể bỏ khâu giám định sức khỏe. Vì nếu sức khỏe yếu, nhưng đủ các điều kiện khác, thì người lao động phải có quyền nghỉ hưu trước tuổi!

NGUYỄN QUỐC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận