Chủ nhật, 22/07/2018 12:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

17/07/2014, 08:05 (GMT+7)

Thông tư số 04/2014 ngày 21/1/2014 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp...

Bạn đọc gửi từ hòm thư: hanhvanvt@gmail.com hỏi:

Xin luật gia cho biết các điều kiện để DN vận tải được cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

Trả lời:

Thông tư số 04/2014 ngày 21/1/2014 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm thì tổ chức, đơn vị vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp phải có các điều kiện sau đây:

Có phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện:

Có đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; có giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm do cơ quan đăng kiểm cấp.

Đáp ứng quy định của Quy chuẩn QCVN 02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

Đáp ứng các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012.

Có biểu trưng báo hiệu phương tiện đang vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

Có người quản lý, người điều khiển phương tiện, áp tải và người phục vụ khác có liên quan đến vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện:

Đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự (bản khai lý lịch phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan công tác). Đối với người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe, lái tàu hoặc bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với phương tiện đăng ký vận chuyển.

Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp; giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vật liệu nổ công nghiệp và các biện pháp bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan quản lý Nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp có thẩm quyền cấp.

Có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm.

Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm a, c Khoản 1 Điều 26 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trên đây là nhưng quy định chung, bạn nghiên cứu vận dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận