Thứ năm, 19/07/2018 03:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Nội cấp phát tài liệu phục vụ bầu cử

12/04/2011, 08:17 (GMT+7)

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã cấp phát 25.000 bộ danh sách cử tri; 5,5 triệu thẻ cử tri; 2.500 cuốn hỏi-đáp về bầu cử...

Chuẩn bị cho ngày 22/5 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã cấp phát cho các Ủy ban bầu cử quận, huyện, thị xã 25.000 bộ danh sách cử tri; 5,5 triệu thẻ cử tri; 2.500 cuốn hỏi-đáp về bầu cử. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo các quận, huyện tiến hành căng nhiều băng-rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, biểu ngữ, cờ dây trên các tuyến phố chính như Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Hàng Bài... với nội dung toàn dân tích cực đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Năm 2011, lần đầu tiên cử tri cả nước tiến hành bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 trong cùng một ngày và có nhiều điểm mới so với các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội các khóa trước. Chính vì vậy, Ban Công tác đại biểu đã tổ chức biên soạn cuốn sách "Hỏi-đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội" gồm 132 câu để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, công dân và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử. Cụ thể, từ câu 1 đến câu 34 là những vấn đề chung về Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Từ câu 35 đến câu 50 là những nội dung liên quan đến các tổ chức phụ trách bầu cử. Từ câu 51 đến câu 59 nói về cử tri. Từ câu 60 đến câu 77 trình bày về người ứng cử. Từ câu 78 đến câu 90 giải đáp thắc mắc của người đọc về hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đại biểu Quốc hội. Từ câu 91 đến câu 116 nêu các vấn đề về bầu cử và bỏ phiếu. Từ câu 117 đến câu 132 giải thích rõ một số tình huống trong quá trình bầu cử. Hiện tại, Ủy ban bầu cử các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành công bố danh sách các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp mình. Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện là 273 đơn vị. Trong đó, 71 đơn vị bầu 3 đại biểu, 83 đơn vị bầu 4 đại biểu, 119 đơn vị bầu 5 đại biểu. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 4.250 đơn vị. Trong đó, 2 đơn vị bầu 1 đại biểu, 213 đơn vị bầu 2 đại biểu, 1.697 đơn vị bầu 3 đại biểu, 1.439 đơn vị bầu 4 đại biểu và 899 đơn vị bầu 5 đại biểu. Đầu tháng 4, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành chia khu vực bỏ phiếu với tổng số 4.795 khu vực, trình Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê chuẩn. Kết thúc đợt lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn thành phố Hà Nội vào ngày 31/3 vừa qua, đối với 41 người được cơ quan, tổ chức giới thiệu có 39 người đạt 100%, 1 người đạt 91,4% và 1 người đạt 97% cử tri tín nhiệm. Đối với người tự ứng cử có 3 người có đơn xin rút trước khi tổ chức lấy ý kiến cử tri, do đó chỉ còn 27 người được tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Kết quả có 7 người đạt tín nhiệm 100%, 5 người đạt từ 70-90%, 2 người đạt từ 50-70% và 13 người đạt dưới 50% cử tri tín nhiệm. Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai và thông qua danh sách sơ bộ 182 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Trong đó, có 172 người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và 10 người tự ứng cử. Ở cấp huyện, cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng đã nhất trí thông qua danh sách sơ bộ 1.962 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, trong đó có 1.932 người được cơ quan, tổ chức giới thiệu, 30 người tự ứng cử. Có 27.686 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, trong đó có 27.443 người được cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu và 243 người tự ứng cử.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận