Thứ sáu, 20/07/2018 08:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Tĩnh ban hành kế hoạch triển khai đề án phát triển y tế biển, đảo

07/07/2014, 09:36 (GMT+7)

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Hà Tĩnh đến năm 2020".

Theo do, đến năm 2020 ở Hà Tĩnh sẽ có 100% đơn vị y tế tuyến huyện ven biển có bác sỹ được đào tạo, bổ túc về y học biển để khám dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, lực lượng lao động vùng biển; 100% người lao động trên các tàu biển, nhà dân vùng biển có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe và biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu; 100% tàu vận tải biển thực hiện đầy đủ các quy định quốc tế về đảm bảo y tế biển.

Để đạt các chỉ tiêu cụ thể nói trên, tại 5 huyện ven biển (Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh) sẽ tập trung triển khai 7 nhóm nội dung: nâng cao nhận thức và năng lực quản lý nhà nước về y tế biển; củng cố và phát triển cơ sở y tế dự phòng; phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh; tổ chức mạng lưới vận chuyển, cấp cứu; phát triển nguồn nhân lực cho y tế biển, đảo; thực hiện chính sách về tài chính, đầu tư cho y tế phù hợp với đặc thù của vùng biển, đảo; tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân vùng biển.

TRÀ GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận