Thứ hai, 21/05/2018 12:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Tĩnh: Phân bổ 115 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng NTM

11/11/2014, 08:19 (GMT+7)

Theo Văn phòng Điều phối NTM Hà Tĩnh, năm 2014 Hà Tĩnh bố trí kinh phí khoảng 115 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng NTM. 

Hà Tĩnh: Phân bổ 115 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng NTM
Ảnh minh họa

Nguồn kinh phí được phân bổ theo hướng xã có khả năng đạt chuẩn trong năm 2014 được 2 tỷ đồng/xã; xã đạt dưới 3 tiêu chí được 2 tỷ đồng/xã; xã đạt 3 - 4 tiêu chí 1,5 tỷ đồng/xã; xã đạt 5 - 6 tiêu chí 1 tỷ đồng/xã.

Điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2014 là phải có kết quả kiểm tra, rà soát, đánh giá việc đạt chuẩn của đoàn liên ngành cấp tỉnh do UBND tỉnh quyết định.

Đối với các xã hiện đạt dưới 7 tiêu chí thì trên cơ sở các tiêu chí đã đạt được theo kết quả của cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã xây dựng khung kế hoạch (các tiêu chí phấn đấu hoàn thành, nội dung công việc cụ thể, thời gian hoàn thành, giải pháp thực hiện, cân đối nguồn lực...) đảm bảo tính khả thi và được UBND cấp huyện thẩm định; UBND cấp xã, UBND cấp huyện cam kết thực hiện theo khung kế hoạch nêu trên; có kết quả kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí của đoàn liên ngành cấp tỉnh do UBND tỉnh quyết định; các tiêu chí đạt thêm là các tiêu chí cần có nguồn kinh phí để triển khai thực hiện, nguồn hỗ trợ chỉ thực hiện đối với các tiêu chí thuộc khung kế hoạch được thẩm định...

Ngoài ra Hà Tĩnh còn có nhiều chính sách ưu tiên phát triển sản xuất, trong đó 50% kinh phí hỗ trợ sản xuất, 50% kinh phí hỗ trợ hạ tầng.

HÀ NGUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận