Đường dây nóng : 091.352.8198

Hà Tĩnh: Tập huấn chuyên môn BVTV

Ngày 26/3, Chi cục BVTV Hà Tĩnh đã tổ chức tập huấn về công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo sinh vật hại cây trồng cho cán bộ Phòng Nông nghiệp- PTNT các huyện.

Tin bài khác

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, quản lý dịch hại cây trồng, ngày 26/3, Chi cục BVTV Hà Tĩnh đã tổ chức tập huấn về công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo sinh vật hại cây trồng cho cán bộ Phòng Nông nghiệp- PTNT các huyện.

Buổi tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, quản lý dịch hại cây trồng, thống nhất về mặt chuyên môn điều tra phát hiện kịp thời, dự tính dự báo chính xác giúp nông dân phòng trị sinh vật hại một cách hiệu quả, an toàn.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Trà Giang
Bình luận Gửi phản hồi