Thứ tư, 23/05/2018 04:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ học sinh vùng kinh tế khó khăn

25/11/2014, 08:10 (GMT+7)

Ngày 24/1/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg quy định hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: hoangbinh@gmail.com hỏi:

Tôi là giáo viên mới được nhận công tác tại một trường học vùng biên giới kinh tế còn khó khăn. Tôi muốn biết chính sách của Nhà nước đối với các học sinh vùng khó khăn (Đối tượng được hưởng, điều kiện được hỗ trợ và mức hỗ trợ). Mong luật gia quan tâm trả lời.

Trả lời:

Ngày 24/1/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg quy định hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2013 và được quy định như sau:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ:

1. Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số: Đang học cấp trung học phổ thông tại trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) thuộc loại hình công lập; bản thân, bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Do nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, nên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, phải ở lại trường hoặc khu vực gần trường để học tập.

Đối với học sinh là người dân tộc Kinh: Ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 1 của Điều này còn phải thuộc hộ nghèo.

Mức hỗ trợ:

Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi tháng được hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Ủy ban Dân tộc có văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo Quyết định số 101/2009/QĐ-TTG, theo đó đối tượng thụ hưởng là học sinh con hộ nghèo (chuẩn hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ) đang sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn; xã biên giới; học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ được hộ nghèo nuôi dưỡng (có xác nhận của UBND xã)…

Cụ thể, con hộ nghèo đi học tại các trường mẫu giáo được hỗ trợ 70.000đ/tháng/học sinh; con hộ nghèo đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông được hỗ trợ 140.000đ/tháng/học sinh. Thời gian được hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học.

Trường hợp nếu có nhiều chính sách hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất. Học sinh đang theo học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú không thuộc diện thụ hưởng chính sách này.

Hình thức hỗ trợ con hộ nghèo đang học tại các trường phổ thông được quy định bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Việc cấp tiền mặt, mua dụng cụ học tập hay tổ chức ăn tại chỗ cho học sinh do ban đại diện cha mẹ học sinh và ban giám hiệu trường bàn bạc, quyết định tùy theo điều kiện cụ thể và nguyện vọng của học sinh.

Trên đây là các chính sách đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Bạn nghiên cứu áp dụng.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận