Đường dây nóng : 0913.378.918

Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư

Ông Hà Văn Lưu ở Hoà Bình xin hỏi:
Tin bài khác

Chúng tôi là những hộ dân có đất bị thu hồi do Nhà nước lấy đất để mở đường giao thông. Phần đất này là đất vườn, ao, đất trồng lúa nằm cùng với diện tích liền kề khu nhà ở của các hộ dân có nguồn gốc từ trước.

Vậy khi thu hồi những diện tích đất này được công nhận là đất ở hay đất nông nghiệp không? Cùng trong một huyện, có diện tích thu hồi đất giống nhau nhưng có nơi được bồi thường theo giá đất nông nghiệp, có nơi lại được bồi thường theo giá đất ở như vậy thì đúng hay sai?

Trả lời:

Vấn đề thu hồi đất và việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để làm các công trình công cộng, phúc lợi, cho các dự án của Nhà nước luôn là sự việc nóng bỏng, nhiều người thắc mắc. Về chính sách đối với vấn đề này luôn được Nhà nước  quan tâm đề cập đến đó là các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai, Thông tư của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thi hành các Nghị định của Chính phủ.

Đối với việc hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn, ao liền kề với đất ở trong khu dân cư khi Nhà nước thu hồi đất thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng còn được hỗ trợ bằng tiền; giá tính hỗ trợ bằng 20% đến 50% giá đất ở liền kề; mức cụ thể do UBND tỉnh quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương.

Diện tích được hỗ trợ là toàn bộ diện tích đất nông nhiệp, đất vườn ao cùng trong thửa đất có nhà nhưng không được công nhận là đất ở thuộc phạm vi các khu vực sau:

+ Trong phạm vi địa giới hành chính phường, xã.

+ Trong phạm vi khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết của xã, thị trấn. Trường hợp chưa có quy hoạch được duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng khu dân cư.

Đối với diện tích đất vườn, ao thực tế đang sử dụng trong cùng thửa đất có nhà ở riêng, lẻ ở dọc kênh mương, nhà ở dọc tuyến đường giao thông thuộc các khu vực như đã nêu ở phần trên thì diện tích đất được tính để hộ trợ bằng tiền của mỗi thửa không vượt quá 05 lần hạn mức diện tích giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản Điều 84 Luật Đất đai ở thời điểm có quyết định thu hồi đất.

Đối với thửa đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư bị thu hồi có ranh giới tiếp giáp với nhiều thửa đất khác nhau thì giá đất để tính tiền hỗ trợ là giá bình quân của các thửa đất liền kề; trường hợp các thửa đất liền kề không phải là đất ở thì giá đất ở làm căn cứ để tính tiền hỗ trợ là giá đất ở của thửa đất có nhà ở gần nhất hoặc giá đất ở bình quân của các thửa đất có nhà ở gần nhất.

Như vậy, khi xem xét, đánh giá để lên mức giá đền bù, các cơ quan chức năng phải căn cứ vào vị trí của thửa đất, mục đích sử dụng của thửa đất để xác định giá đền bù cho phù hợp. Việc áp dụng mức giá đền bù ở từng thửa đất có cùng mục đích sử dụng ở các xã khác nhau, thì có thể giá đền bù cũng khác nhau.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
LG Minh Hương
Bình luận Gửi phản hồi