Thứ ba, 17/07/2018 12:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ sản xuất từ Chương trình NTM

18/09/2013, 10:14 (GMT+7)

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Long An, toàn tỉnh thực hiện 17 cánh đồng mẫu lớn (CĐML), với tổng diện tích hơn 4.199 ha, với 1.480 hộ tham gia, phần lớn sản lượng lúa được các doanh nghiệp thu mua.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Long An, toàn tỉnh thực hiện 17 cánh đồng mẫu lớn (CĐML), với tổng diện tích hơn 4.199 ha, với 1.480 hộ tham gia, phần lớn sản lượng lúa được các doanh nghiệp thu mua.

Nhìn chung, so với sản xuất ngoài mô hình, năng suất lúa cao hơn, chi phí sản xuất thấp hơn, giá lúa bán cao; lợi nhuận bình quân từ 15-20 triệu đồng/ha. Còn mô hình "3 giảm 3 tăng", tỉnh đã xây dựng được 115 điểm, tổng diện tích thực hiện 3.605 ha, số hộ tham gia 2.558 hộ. Việc xây dựng cánh đồng "3 giảm 3 tăng" đã giúp cho nông dân giảm giá thành sản xuất và năng xuất lúa tăng (khoảng 300 kg/ha). Bên cạnh đó, các mô hình "1 phải 5 giảm" cũng được triển khai thực hiện và bước đầu đã giúp nông dân giảm giá thành sản xuất.

Ngoài ra, bằng nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình xây dựng NTM với 3,3 tỷ đồng, tỉnh đã triển khai thực hiện 69 mô hình sản xuất 24 mô hình VAC; 17 mô hình nuôi cá trê lai; 17 mô hình nuôi cá phi đơn tính; 6 mô hình nuôi heo an toàn sinh học.

VŨ LÊ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận