Thứ năm, 26/04/2018 01:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ thân nhân khi đi xác định hài cốt liệt sỹ

13/12/2016, 07:10 (GMT+7)

Tại Thông tư số 148/2015 ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung và mức chi đặc thù cho việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin như sau:

Bạn đọc gửi từ địa chỉ maihuuthang@gmail.com hỏi:

Gia đình tôi có bác là liệt sỹ bị mất thông tin từ nhiều năm. Năm 2014 có người đồng đội chỉ dẫn hài cốt của bác tôi tại khu rừng. Gia đình đã làm các thủ tục xin giám định gen. Nay xin hỏi gia đình tôi đi cùng đoàn tìm kiếm thì được Nhà nước hỗ trợ những khoản gì? Rất mong luật gia tư vấn giúp.

Trả lời:

Tại Thông tư số 148/2015 ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính quy định về nội dung và mức chi thực hiện đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, quy định một số nội dung và mức chi đặc thù cho việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin như sau:

Hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin được mời đi cùng đoàn lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (nếu có), tối đa 2 thân nhân/liệt sĩ còn thiếu thông tin:

- Hỗ trợ một lần 500.000 đồng/người;

- Trường hợp thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin tự túc phương tiện giao thông được hỗ trợ một lần tiền tàu xe theo mức như sau: khoảng cách từ nơi thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin cư trú đến nơi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ dưới 500 km là 500.000 đồng/người; từ 500 km trở lên là 1.000.000 đồng/người;

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A là thân nhân của 1 liệt sĩ còn thiếu thông tin cư trú tại thành phố Hà Nội được mời đi cùng đoàn lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại thành phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Ông A tự thuê phương tiện đi cùng đoàn đến thành phố Hà Tĩnh. Khoảng cách từ thành phố Hà Nội đến thành phố Hà Tĩnh là 340 km. Ông A được hỗ trợ số tiền là 1.000.000 đồng (hỗ trợ một lần 500.000 đồng và tiền tàu xe 500.000 đồng).

 Ví dụ 2: Bà Nguyễn Thị B là thân nhân của 1 liệt sĩ còn thiếu thông tin cư trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương được mời đi cùng đoàn lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại thị xã Quảng Trị thuộc tỉnh Quảng Trị.  Bà B và gia đình tự thuê phương tiện đi cùng đoàn đến thị xã Quảng Trị. Khoảng cách từ thành phố Hải Dương đến thị xã Quảng Trị là 658 km. Gia đình bà B được hỗ trợ tối đa 2 người, tổng số tiền hỗ trợ là 3.000.000 đồng (hỗ trợ một lần 500.000 đồng x 2 người = 1.000.000 đồng và tiền tàu xe 1.000.000 đồng x 2 người = 2.000.000 đồng).

Chi hoàn thiện mộ (cả bia) sau khi kết thúc việc xác định thông tin về hài cốt liệt sĩ trong trường hợp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ: Mức hỗ trợ tối đa 1.750.000 đồng/mộ (đã bao gồm xây tạm vỏ mộ sau khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để thực hiện giám định gen).

Chi hỗ trợ tiền tàu xe đối với thân nhân liệt sĩ đi nhận kết quả giám định gen (tối đa 2 người):

- Trường hợp đi bằng phương tiện giao thông công cộng: Mức chi theo giá vé phương tiện vận chuyển hành khách công cộng;

- Trường hợp tự túc hoặc thuê phương tiện đi nhận kết quả giám định gen thì hỗ trợ tiền tàu xe từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đến nơi tổ chức lễ công bố trả kết quả danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chi hỗ trợ tiền ăn (kể cả ngày đi và ngày về) đối với thân nhân liệt sĩ đến nhận kết quả giám định gen (tối đa 2 người): Mức chi tối đa 150.000 đồng/người/ngày.

Trên đây là những quy định mới về những khoản chi hỗ trợ đối với thân nhân liệt sỹ để xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Gia đình bạn liên hệ với cơ quan Lao động, Thương binh- Xã hội ở địa phương để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận