Thứ ba, 17/07/2018 08:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ tiền cho người có thu nhập thấp

01/04/2011, 09:11 (GMT+7)

Sẽ có 2 mức trợ cấp 100.000 đồng/người và 250.000 đồng/người.

Ngày 30/3, Thủ tướng Chính phủ đã kí quyết định 471/QĐ – TTg về việc trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi, người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.

Theo quyết định này, các DNNN sẽ thực hiện trợ cấp cho lao động từ các Quỹ tài chính hợp pháp của doanh nghiệp nếu nguồn từ các quỹ này không đủ chi thì doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Sẽ có 2 mức trợ cấp 100.000 đồng/người và 250.000 đồng/người trong đó nhóm đối tượng được trợ cấp 250.000 đồng/người gồm: Người có hệ số lương từ 3,0; người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mức thấp, đời sống khó khăn hưởng trợ cấp khó khăn, hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 2,2 triệu/tháng trở xuống; người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên và hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới. Riêng những người được hưởng trợ cấp tuất được 100.000 đồng/người.

KIÊN CƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận