Thứ bảy, 21/07/2018 03:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hơn 1.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM

24/07/2014, 09:35 (GMT+7)

Tổng nguồn lực xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2014 ước trên 1.516 tỷ đồng.

Thông tin trên do ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Tiền Giang, cho biết.

Theo đó, vốn hỗ trợ trực tiếp cho NTM từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, huyện hơn 256 tỷ đồng. Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác gần 627 tỷ đồng để thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; dân số và kế hoạch hóa gia đình; giáo dục và đào tạo; đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

Nguồn vốn tín dụng cho vay giải quyết việc làm, phát triển SX khoảng 214 tỷ đồng. Vốn huy động từ DN và các tổ chức kinh tế khác khoảng 150 tỷ đồng để đầu tư xây dựng chợ nông thôn, điện, và phát triển SX. Vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư khoảng 250 tỷ đồng để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trong quá trình xây dựng NTM.

NGUYỄN DUY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận