Đường dây nóng : 0913.378.918

“Hữu cơ sinh học”, “K-Humate” không phải là tên phân bón của Cty Minh Đức

Tin bài khác

Mới đây 2 Cty cổ phần Thanh Hà (Cty Thanh Hà) và Cty cổ phần sinh hoá Minh Đức (Cty Minh Đức) đã gửi công văn tới Bộ trưởng Bộ NN-PTNT (ngày14/8 và ngày 22/8/2008) đề nghị giải quyết khiếu nại về những vấn đề có liên quan đến 2 loại phân bón K-H và K-Humat.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, ngày 4/9/2008, Cục Trồng trọt có kết luận như sau: "Về 3 loại phân bón lá hữu cơ sinh học AH có STT216, KH có STT 217 và NH có STT218 của Cty Thanh Hà đã được đưa vào Danh mục phân bón tại quyết định 77 ngày 23/11/2005. Với tên "Phân bón lá hữu cơ sinh học, AH, KH, NH” . Ba loại phân bón trên đều là phân bón lá, do vậy khi ban hành danh mục phân bón số 55/2006 ngày 7/7/2006 đã xếp 3 loại trên vào mục Phân bón lá và loại bỏ cụm từ “phân bón lá” và giữ lại cụm từ “Hữu cơ sinh học” của 3 loại phân bón trên. Do vậy thành phần hàm lượng các chất dinh dưỡng của từng loại phân bón nêu trên không có gì thay đổi.

Về việc Cty Minh Đức dùng công văn số 705 /TT-ĐPB ngày 24/6/2008 của Cục Trồng trọt để viện dẫn Cục Trồng trọt xác nhận hợp chất H-Humate trong các sản phẩm phân bón MĐ101 và MĐ102 HT của Cty Minh Đức được nằm trong Danh mục phân bón lá là không đúng. Cục Trồng trọt xác nhận: "Trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam, Cty Minh Đức không có sản phẩm phân bón nào mang tên “Hữu cơ sinh học”; “K-Humate”. “Hữu cơ sinh học”; “K-Humate” không phải là tên phân bón của Cty Minh Đức"

Sau biên bản làm việc ngày 4/9/2008, Cục Trồng trọt có văn bản số 1167 ngày 16/9/2008 phúc đáp công văn của Cục Quản lý thị trường Bộ Công thương nêu rõ: "Đối với Cty Minh Đức việc sử dụng cụm từ "Hữu cơ sinh học" ghi trên bao bì phân bón MĐ101 là không đúng với bản chất của loại phân bón được công nhận, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng”.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Kim Châu
Bình luận Gửi phản hồi