Đường dây nóng : 091.352.8198

Khẩn trương rà soát, bố trí vốn sửa chữa hồ chứa nước

Nhiệm vụ này được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.

Khẩn trương rà soát, bố trí vốn sửa chữa hồ chứa nước
Tin bài khác

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện Chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa nước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để có căn cứ bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm, kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020.

Trong đó xác định rõ Danh mục dự án; tổng mức đầu tư của dự án; tỷ lệ nguồn vốn thực hiện (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn khác), lưu ý ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ cho các địa phương đang nhận trợ cấp từ ngân sách trung ương.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
PV
Bình luận Gửi phản hồi