Thứ tư, 23/05/2018 04:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khẩn trương thống nhất giao nhiệm vụ thú y thủy sản cho cơ quan thú y

05/11/2014, 09:26 (GMT+7)

Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, cần khẩn trương thống nhất giao nhiệm vụ thú y thủy sản cho các cơ quan thú y, cụ thể: 

(1) Ở Trung ương, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã giao Cục Thú y thực hiện nhiệm vụ thú y thủy sản, bao gồm công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch thủy sản và quản lý thuốc thú y, bao gồm cả thuốc thú y dùng cho thủy sản (tại Quyết định số 666/QĐ-BNN-TCCB ngày 4/4/2014);

(2) chuyển Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi về Cục Thú y thay cho đơn vị hiện nay là Tổng cục Thủy sản;

(3) đề nghị các địa phương (bao gồm các tỉnh, thành Hà Nội, Hải Dương, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai và Trà Vinh) chưa chuyển giao nhiệm vụ quản lý thú y thủy sản và các địa phương (bao gồm các tỉnh Bình Phước, Bến Tre, Vĩnh Long, Cà Mau) mới chỉ chuyển giao một phần nhiệm vụ quản lý thú y thủy sản khẩn trương chuyển giao nhiệm vụ thú y thủy sản (gồm công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch thủy sản và quản lý thuốc thú y thủy sản) cho Chi cục Thú y. Ngành thú y có đủ điều kiện về nguồn nhân lực, trang thiết bị và thực tế có cách tiếp cận khoa học, có bài bản chuyên nghiệp trong phòng, chống dịch bệnh;

(4) tại cấp huyện, xã của các địa phương trọng điểm về thủy sản, các cán bộ thú y cần được đào tạo, tập huấn chuyên sâu về công tác thú y thủy sản nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao;

(5) đồng thời các địa phương cần xây dựng và bố trí đủ kinh phí để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản, bao gồm hoạt động giám sát dịch bệnh và quan trắc cảnh báo môi trường trong năm 2015.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận