Thứ ba, 24/04/2018 09:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Không ban hành thêm chính sách để tiêu tiền

10/11/2014, 16:50 (GMT+7)

Ngày 10/11, Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT – XH và Nghị quyết dự toán NSNN năm 2015. / Sẽ tăng 8% lương tối thiểu cho 3 nhóm đối tượng

Không ban hành thêm chính sách để tiêu tiền
Quốc hội biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT – XH và Nghị quyết dự toán NSNN năm 2015

* Tăng 8% lương cho 3 nhóm đối tượng

* Không bố trí vốn cho dự án mới chưa cấp bách

Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống) bắt đầu từ  01/01/2015.

Tăng đầu tư nông nghiệp

Quốc hội cơ bản tán thành với những nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị cho các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2015. Trong đó tập trung một số nhiệm vụ đáng chú ý:

Một là, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Rà soát, bổ sung các chính sách thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam và tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch tái cơ cấu và cổ phần hóa DNNN theo đề án đã duyệt.

Hai là, rà soát tổ chức bộ máy, biên chế gắn với yêu cầu xóa bỏ sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, hải quan và tín dụng ngân hàng. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công; xác định trách nhiệm cá nhân, nhất là cá nhân người đứng đầu.

Tăng dư nợ tín dụng phù hợp và bảo đảm chất lượng tín dụng, tạo điều kiện để DN, HTX, hộ gia đình SXKD tiếp cận vốn tín dụng có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Phấn đấu đến cuối năm 2015 đưa tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Ba là, tiếp tục bảo đảm chính sách an sinh xã hội; bảo đảm lộ trình tăng lương tối thiểu theo quy định. Ưu tiên kinh phí cho các dự án cấp bách, ổn định dân cư và tạo sinh kế thuận lợi hơn cho người dân.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện. Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ nguồn nước, môi trường sinh thái vùng nông thôn, miền núi. Gắn giải quyết việc làm với nâng cao chất lượng và điều kiện làm việc, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, tay nghề cao.

Bốn là, Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tạm thời giao Trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận để quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để TAND xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Quốc hội tán thành tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 là 921.100 tỷ đồng (kể cả 10.000 tỷ đồng thu chuyển nguồn từ năm 2014 sang); Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.147.100 tỷ đồng (một triệu, một trăm bốn mươi bảy nghìn, một trăm tỷ đồng); Mức bội chi ngân sách nhà nước là 226.000 tỷ đồng, tương đương 5% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Năm là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không làm oan sai, khắc phục tình trạng bỏ lọt tội phạm.

Chống lạm dụng bắt tạm giam, bắt khẩn cấp. Không để xảy ra bức cung, dùng nhục hình, bảo đảm tranh tụng trong xét xử, bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự theo yêu cầu của Hiến pháp.

Giảm mức vay đảo nợ

Quốc hội cũng đã biểu quyết, tán thành thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Quốc hội giao Chính phủ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; phân bổ chi ngân sách nhà nước tập trung, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát; quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; thu hồi kịp thời các khoản thu được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; giảm nợ đọng thuế. Không đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết quốc tế. Không bố trí vốn đối với các dự án mới chưa cấp bách.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, điều hành chi NSNN theo dự toán được giao. Không cho phép ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau. Trường hợp đặc biệt, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm trong chi thường xuyên, không mua xe công (trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật); giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài. Tổ chức đại hội Đảng các cấp theo tinh thần triệt để tiết kiệm.

Thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống) bắt đầu từ 01/01/2015.

Tính đúng, tính đủ nợ công, không để vượt mức trần theo Nghị quyết của Quốc hội (65%GDP), quản lý chặt chẽ nợ công, đặc biệt là các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ, các khoản vay về cho vay lại. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, quản lý chặt chẽ quỹ tích lũy trả nợ. Tiếp tục các biện pháp cơ cấu lại các khoản vay. Từ năm 2015, phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 5 năm trở lên, không thực hiện các khoản vay có kỳ hạn ngắn cho bù đắp bội chi NSNN, giảm mức vay đảo nợ.

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương mở rộng thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công sang cơ chế đặt hàng.

Cùng ngày, Quốc hội dành phần lớn thời gian  thảo luận dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) và Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

Một số chỉ tiêu KT – XH năm 2015:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%.

Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30%-32% GDP.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận