Thứ sáu, 25/05/2018 11:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Không bố trí vốn nếu không hoàn thành Đề án phát triển SX

09/04/2014, 06:58 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, trong năm 2014, tỉnh Quảng Nam phấn đấu có 5 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM...

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, trong năm 2014, tỉnh Quảng Nam phấn đấu có 5 xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM; 100% số xã hoàn thành công bố, cắm mốc quy hoạch NTM; hoàn thành Đề án xây dựng xã NTM và Đề án phát triển SX, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn.

Ngoài ra, trong năm nay, Quảng Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt số tiêu chí bình quân chung của 206 xã từ 8 - 9 tiêu chí/xã, tăng 2 - 3 tiêu chí/xã so với năm 2013. Trong đó, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của nhóm phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2015 (60 xã) là 13 - 14 tiêu chí/xã, tăng bình quân 3 - 4 tiêu chí/xã so với năm 2013; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của nhóm xã còn lại (146 xã) là 7 - 8 tiêu chí/xã, tăng 2 - 3 tiêu chí/xã so với năm 2013.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ Chương trình xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam, cho biết: "Để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra yêu cầu các ngành, các cấp chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực".

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Đề án phát triển SX, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn theo các nội dung hướng dẫn của Sở NN-PTNT ban hành tại Công số 938/SNN-PTNT. Theo đó, chậm nhất đến quý II/2014 tất cả các xã phải được phê duyệt Đề án phát triển SX để làm cơ sở bố trí vốn. “Xã nào không được phê duyệt Đề án phát triển SX thì không bố trí vốn phát triển SX năm 2014 và các năm tiếp theo”, ông Quang nói.

Đồng thời, tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Ngoài ra, đối với công tác phát triển SX, nâng cao thu nhập, áp dụng KHCN vào SX, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các huyện đồng bằng tiếp tục đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp gắn với quy hoạch SXNN theo hướng phát triển hàng hóa, đảm bảo tính bền vững; tiếp tục đẩy mạnh áp dụng cơ giới hoá…

Riêng đối với các huyện miền núi, cần chú trọng đẩy mạnh việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KHKT, thực hiện tốt Đề án phát triển SX nông, lâm sản góp phần giảm nghèo khu vực miền núi giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020. Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho miền núi như: Chương trình 30a, 135...

SÔNG LA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận