Đường dây nóng : 0913.378.918

Kỹ thuật nuôi cá trắm đen

Quy trình này áp dụng cho các cơ sở, nông hộ nuôi cá trắm đen ở miền Bắc, gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn nuôi cá giống lớn và giai đoạn nuôi thương phẩm.
Tin bài khác

TS Nguyễn Văn Tiến, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 (Bộ NN-PTNT), Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá trắm đen” cho biết, đề tài thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển ngành thủy sản giai đoạn II (FSPS II) trong hợp phần “Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững” (SUDA) đã hoàn thành và được nghiệm thu.

Quy trình này áp dụng cho các cơ sở, nông hộ nuôi cá trắm đen ở miền Bắc, gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn nuôi cá giống lớn và giai đoạn nuôi thương phẩm.

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo NNVN số 62 ra ngày 29/3/2011)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Trường Giang
Bình luận Gửi phản hồi