Đường dây nóng : 091.352.8198

Lâm Đồng: Hơn 50% diện tích rừng được giao khoán

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có 389.281 ha rừng đã được các địa phương, đơn vị chủ rừng thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng, chiếm trên 50% tổng diện tích rừng. 

Tin bài khác

Theo đó, 18.275 hộ dân, 36 đơn vị tập thể được giao khoán, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn (13.284 hộ)Hầu hết diện tích được giao theo chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
K.D
Bình luận Gửi phản hồi