Thứ tư, 18/07/2018 07:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lâm Đồng: Kiểm tra, xếp loại các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV

31/07/2014, 09:36 (GMT+7)

Ngày 30/7, kết thúc đợt kiểm tra đợt 1 năm 2014, Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Lâm Đồng cho biết đã kiểm tra 71 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó bao gồm kiểm tra lần đầu 53 cơ sở và kiểm tra định kỳ 18 cơ sở - đạt 100% kế hoạch đề ra.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã đánh giá, xếp loại: Với 53 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV thực vật được kiểm tra lần đầu, có 11 cơ sở được xếp loại A, 41 cơ sở xếp loại B và đặc biệt là có 1 cơ sở chỉ đạt loại C; với 18 cơ sở kiểm tra định kỳ, có 11 cơ sở được xếp loại A và 7 cơ sở đạt loại B.

Ngoài Chi cục BVTV, từ đầu năm đến nay, ở cấp huyện cũng đã có 8 đơn vị (trong 12 huyện và TP) thực hiện kiểm tra, đánh giá và phân loại đối với 150 cơ sở (trong tổng số 625 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV của huyện) với kết quả: 43 cơ sở được xếp loại A, 103 cơ sở xếp loại B và 4 cơ sở chỉ đạt loại C.

K.D

Đang được quan tâm

Gửi bình luận